Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Przygotowania do spotkania w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”Data dodania: 29 sierpnia 2019

Trwają przygotowania do spotkania organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, którego celem jest wzmocnienie i skoordynowanie działań w zakresie udzielania skutecznego wsparcia osobom i rodzinom.
Podczas spotkania, które odbędzie się w dniu 5 września 2019 r. wspólnie z partnerami dobranymi z punktu widzenia zakwalifikowanych do projektu rodzin omówione zostaną m.in.: zasady powoływania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego, Ramowy Regulamin Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego i metodologia tworzenia Lokalnego Koszyka Usług. Zaprezentowane zostaną również korzyści współpracy w ramach projektu.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej