Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Świetlica Środowiskowa

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje Świetlica środowiskowa działająca w ramach Centrum Integracji „Ratusz” z siedzibą przy Placu Wolności 26.

Świetlica czynna jest w godzinach 1500 – 1900. W zajęciach świetlicowych docelowo bierze udział 30 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Z dziećmi pracuje 2 wychowawców, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Udzielają pomocy w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości szkolnych.

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może skorzystać z dożywiania.

Zapisy do świetlicy odbywają się na podstawie:

  1. Karty zgłoszenia dziecka do placówki;
  2. Oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z placówki.

W pierwszej kolejności rozpatrywane są kandydatury dzieci pochodzących z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Świetlicy Środowiskowej – Pani Jolanta Buchowicz.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej