Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Nabór wniosków o zorganizowanie szkoleńData dodania: 26 lutego 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przyjmuje wnioski o zorganizowanie szkoleń w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór prowadzony będzie od 01.03.2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych w związku z chęcią podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

  1. braku kwalifikacji zawodowych,
  2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

W związku z powyższym do składania wniosków zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

Aktualnie obowiązujące regulaminy i aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl, zakładka – dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4, w sekretariacie – pokój nr 12. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 1, 2, 3, 8; Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 258, 264, 257.

Kategorie

Dowiedz się więcej