Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Nabór na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 10 lipca 2019

Centrum kształcenia i wychowania OHP w Dobieszkowie prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 młodzieży w wieku 15 – 18 lat do:

  1. szkoły podstawowej z klasami przysposabiającymi do pracy – klasy VII i VIII
  2. szkoły branżowej I stopnia – klasy I, II, III

Szkoły oraz warsztaty praktycznej nauki zawodu działają na terenie dobieszkowskiego centrum. Przyuczenie oraz nauka zawodu odbywać się będzie w zawodach: kucharz, fryzjer, krawiec, stolarz i ślusarz.

Uczestnikowi zapewnione zostaną bezpłatnie:

  • wyżywienie i zakwaterowanie w internacie
  • 24 godzinna pomoc pedagoga i psychologa
  • pomoc w nauce oraz zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne
  • bezpłatne praktyki zagraniczne w ramach projektów UE
  • poszerzenie uzdolnień w różnorodnych kołach zainteresowań

Prosimy o kierowanie zainteresowanych do:

Hufca pracy w Zduńskiej Woli,

ul. Szadkowska 6c,

tel. 43 785 700 589

e-mail: hufiec5-15@lodz.ohp.pl

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej