Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Lokalny koszyk usług

Lokalny koszyk usług obejmuje usługi oferowane osobom i rodzinom przez poszczególne, kooperujące na poziomie lokalnym instytucje.

Rekomendowane jest, by Ramowy Regulamin PZK określał terminy aktualizacji danych – nie rzadziej niż raz na rok oraz na bieżąco, w przypadku uruchomienia usługi wcześniej nierealizowanej lub zaprzestania jej świadczenia.

Lokalny Koszyk Usług dla miasta Zduńska Wola

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej