Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Czym Jest Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola, niezależnie od dochodów, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Więcej informacji na temat Karty Dużej rodziny można uzyskać pod adresem:

https://rodzina.gov.pl/

 

Kategorie

Dowiedz się więcej