Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Czyste Powietrze

W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

Ww żądanie wydania zaświadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul Getta Żydowskiego 21B. W sprawie wniosków można uzyskać informację pod numerem telefonu: 43-823-53-25

Wniosek Czyste Powietrze

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej