rok.
30.12.2016
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny funkcjonuje już od ponad półtora roku, korzysta z niej ponad 1 mln 400 tys. osób, a prawie 1000 podmiotów zdecydowało się na jej podstawie oferować rodzinom zniżki. Liczby te dowodzą, że Karta Dużej Rodziny została społecznie zaakceptowana. Ukazują też jej potencjał rozwojowy. Aby Karta Dużej Rodziny spełniała społeczne oczekiwania, jej oferta musi się poszerzać.
Gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania obiektów z terenu Państwa gmin do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:
  • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
  • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.
Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij Formularz zgłoszenia.

Niech Twoja gmina będzie przyjazna rodzinie!30.12.2016
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" to placówka prowadzona przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", oferująca pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz przedstawicielom służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Oferta Pogotowia jest wciąż ulepszana i poszerzana. Tegorocznymi nowościami są konsultacje prowadzone w językach angielskim, rosyjskim i migowym.
21.12.2016
Wigilia w Świetlicy Środowiskowej
W dniu 14.12.2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej, działającej przy Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz.
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola – Pani Aneta Antosiak, przedstawicielki Klubu „Uśmiech Seniora” oraz kierownictwo i pracownicy socjalni MOPSCOS w Zduńskiej Woli.
Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej oraz zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie składające się z fragmentów „Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa, złożyli sobie życzenia, zaśpiewali znane i lubiane kolędy, wzięli udział w zorganizowanych przez pracowników socjalnych konkursach i zabawach.
Miłym akcentem spotkania były upominki świąteczne wręczone „Świetliczakom” przez przybyłego na spotkanie Świętego Mikołaja.


21.12.2016
Mikołajki w Klubie "Uśmiech Seniora"
W dniu 07.12.2016 r. odbyło się spotkanie Wigilijno – Mikołajkowe Klubu „Uśmiech Seniora” w Sali Seniora Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz. W spotkaniu Seniorów uczestniczyły również dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, kierownictwo Ośrodka oraz pracownicy socjalni. Seniorzy brali udział w quizie i zabawach zorganizowanych przez pracowników socjalnych, śpiewali kolędy z dziećmi.
Na koniec spotkania przybył gościnnie Święty Mikołaj, życząc wszystkim uczestnikom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku, wręczył również symboliczne upominki.


05.12.2016
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli 2 grudnia 2016 r. wzięli udział w zorganizowanym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych. Podczas tej cyklicznie organizowanej akcji wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad ekspertów instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych.


01.12.2016
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.


24.11.2016
Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Pani Emilia Klauzińska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016”.


21.11.2016
Apel o pomoc
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pragnie włączyć się w pomoc dla Oliwki.
 
Osobom, które chciałyby wesprzeć finansowo leczenie Oliwki podajemy numer konta:
 Do wpłat z terenu Polski
Bank BPH: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
do wpłat zagranicznych
IBAN: PL 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
SWIFT: BPHKPLPK
Tytułem: 4973 Oliwia Wieczorek darowizna
 


28.10.2016
Projekt pt. "Przedsiębiorczość Twoją szansą"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli  informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Projekcie pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego.

Organizator: Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań

Cel główny projektu:  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.

01.08.2016
Pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach
INFORMACJA

Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach od miesiąca września 2016 r. w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>