rok.
16.01.2009
Zmiany we wzorze rodzinnego wywiadu środowiskowego

W Dzienniku Ustaw z dnia 27.11.2008r. nr 208 pod poz. 1311 ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wywiadu środowiskowego.12.01.2009
Apel
APEL

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy w związku z trwającą falą mrozów.
Jeżeli mają Państwo informacje o osobach bezdomnych (koczujących na dworcach, klatkach schodowych, piwnicach, altankach działkowych, zsypach śmietnikowych, opuszczonych budynkach lub w innych miejscach) lub potrzebujących pomocy w okresie mrozów prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej tel. 043 823 67 79, 823 53 20 lub zgłoszenie tego faktu Straży Miejskiej (tel. alarmowy: 986 lub 043 823 29 45) bądź Policji (tel. 997).02.12.2008
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej organizuje w dniu 4 grudnia 2008 r. o godz. 16:00 dla seniorów z Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” działającego przy Ośrodku spotkanie z Mikołajem.


Osoby, które nie mogą przybyć na imprezę, a świadczone są im usługi opiekuńcze odwiedzać będą pracownicy socjalni z życzeniami i upominkami.02.12.2008
Koalicja na rzecz przeciwdziałania bezdomności

W dniu 4 grudnia 2008 r. o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie koalicji na rzecz przeciwdziałania bezdomności.

W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, służby zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego  w Henrykowie, pomocy społecznej.

Celem spotkania jest wypracowanie form współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimy.02.12.2008
"Dni otwarte" w ramach 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej postanowił włączyć się do światowych obchodów 16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach Kampanii Białej Wstążki promującej pozytywne wzorce zachowania.28.10.2008
Wydawanie formularzy, wniosków i oświadczeń w zakresie Świadczeń Rodzinnych
Uprzejmie informujemy, że od lipca 2008r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli , ul. Getta Żydowskiego 21B wydaje aktualnie obowiązujące formularze wniosków i oświadczeń w zakresie świadczeń rodzinnych.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>