rok.
02.03.2017
Projekt "Ginąc zawody"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż Komenda Główna OHP realizuje projekt pn. „Ginące zawody". Projekt stanowi propozycję działań mających za zadanie poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy poprzez ich przeszkolenie w tzw. zawodach „ginących”.
28.02.2017
Punkt Informacji Obywatelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina, że w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ Plac Wolności 26 dyżurują:

W Punkcie dyżurują:
pracownik socjalny – środa i piątek w godzinach 800 – 1000
dzielnicowi – środa w godzinach 800 – 1000
prawnik – czwartek w godzinach 800 – 1000


22.02.2017
Projekt "Perspektywa na Sukces"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie "Perspektywa na Sukces", skierowanym do osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


21.02.2017
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, wzorem lat ubiegłych włącza się w akcję "Tydzień pomocy ofiarom przestępstw", organizowanym przez Prokuraturę Rejonową w Zduńskiej Woli. W dniach od 20 do 26 lutego pracownicy socjalni naszego Ośrodka będą pełnili dyżury w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, udzielając wszystkich niezbędnych informacji dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.


15.02.2017
Nowy Start na Rynku Pracy
NAZWA PROJEKTU: NOWY START NA RYNKU PRACY
Projekt realizowany w ramach RPO WŁ 2014-2020,
Oś priorytetowa: VIII: Zatrudnienie, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29. roku życia


09.02.2017
Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach
INFORMACJA
Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


03.02.2017
Projekt „SZANSA DLA KOBIET”
Fundacja Inkubator
zaprasza do udziału
w
projekcie „SZANSA DLA KOBIET”
Projekt „SZANSA DLA KOBIET ” skierowany jest do 50 pozostających bez pracy kobiet powyżej 29 roku życia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), które zamieszkują/uczą się na terenie woj. łódzkiego.02.02.2017
Informacja o wydawaniu PIT-11 za rok 2016 przez PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 01.02.2017 r. do 17.02.2017 r. w siedzibie Urzędu w pok. 7 wydawane będą: „Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2016” oraz „Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok 2016” dla osób uprawnionych do pobierania: zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych.
 
Na podstawie Informacji o dochodach PIT-11 każdy indywidualnie obowiązany jest dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 


31.01.2017
Jednorazowe świadczenie "Za życiem"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli będzie wypłacał jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł oraz przydzielał asystenta rodziny w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.16.01.2017
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>