rok.
16.12.2010
Zakończenie XI edycji zajęć w KIS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 14.12.2010 r. zakończyła XI edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. W ramach spotkań indywidualnych i zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem uczestnicy mogli nauczyć się m. in. tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy a także zapoznać się z zagadnieniami z zakresu asertywności, samooceny, tworzenia indywidualnego planu działania, kodeksu rodzinnego. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.


09.12.2010
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”

 
 
Gdy zima przybywa,
Boże Narodzenie z nią idzie krok po kroku,
a za nią nowy czas kolejnego roku

 

W dniu dzisiejszym do członków Klubu „Uśmiech Seniora” zawita Mikołaj. Przyniesie ze sobą świąteczne upominki oraz życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2011.


09.12.2010
Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej
W dniu 08.12.2010 r. Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej nadało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.
Jest to duże uznanie i wyróżnienie dla Ośrodka za pracę metodą CAL.
Instytucja pracująca metodą CAL służy budowaniu dobra publicznego i zaufania społecznego. Opierając się na zasadach tolerancji, poszanowania praw człowieka, solidarności społecznej, inicjuje działania służące aktywizacji, edukacji i rozwoju środowiska lokalnego.
Odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, organizuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady „Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami”.
Tworzy płaszczyznę porozumienia i współpracy, dąży do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
 


07.12.2010
Spotkanie Wigilijne
Szanowni Państwo!
W dniu 08.12.2010r. odbędzie się integracyjne spotkanie wigilijne, w którym wezmą uczestnicy III etapu projektu systemowego „MAKSYMILIAN” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.1 PO KL. Spotkanie będzie podsumowaniem całorocznej pracy w projekcie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej oraz certyfikaty i zaświadczenia uprawniające do wykonywania nowych zawodów.


03.12.2010
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
3 grudnia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Dzień ten obchodzony jest od 1992 roku. Obchody tego dnia mają zwrócić społeczna uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz na konieczność pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.


26.11.2010
Andrzejki w Klubie Seniora.
W dniu 25 listopada b.r. odbyło się spotkanie andrzejkowe członków Klubu „Uśmiech Seniora”. Ponad trzydziestoosobową grupę seniorów powitała przewodnicząca Klubu p. Zofia Polińska, która zaprosiła wszystkich do wspólnego poczęstunku, składającego się z potraw przygotowanych przez samych seniorów.    W ten magiczny wieczór klubowicze przypominali sobie dawne zwyczaje  i tradycje andrzejkowe, było wiele śmiechu i miłych wspomnień.


25.11.2010
Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
25 listopada  został wyznaczony przez ONZ na Światowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Jest to  inicjatywa zapoczątkowana w Ameryce Łacińskiej. W odpowiedzi na tę inicjatywę wiele niezależnych organizacji podjęło pracę nad poprawą sytuacji kobiet w miejscach pracy, na ulicy   i w rodzinach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli również stara się czynnie włączać w działania na rzecz sytuacji kobiet min. poprzez pomoc udzielaną przez psychologa, prawnika, specjalistę ds. uzależnień oraz pracowników socjalnych, w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie działającym w tut. Ośrodku.
Wszystkie kobiety z terenu naszego miasta, które potrzebują pomocy mogą skorzystać ze wsparcia udzielanego przez specjalistów pracujących w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia.


25.11.2010
Zostań Świętym Mikołajem.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej COS w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego ,, Zostań Świętym Mikołajem” po raz drugi w tym roku organizuje zbiórkę zabawek dla dzieci rodzin korzystających z pomocy naszego Ośrodka. W tym roku chcielibyśmy rozszerzyć akcję o zbiórkę przyborów szkolnych. Prosimy osoby prywatne, które posiadają zabawki w dobrym stanie oraz chcą zakupić przybory szkolne ( zeszyty, piórniki , kredki, długopisy itp.) o dostarczanie ich do siedziby MOPSCOS przy ul. Getta Żydowskiego 21 B, w godzinach 7.30-15.30 w pokojach    nr 5-6 od listopada do grudnia b.r.
Zabawki i przybory szkolne trafią do dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.


15.11.2010
Spotkanie z władzami PUP w Zduńskiej Woli

W dniu 16.11.2010r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej odbędzie się spotkanie z władzami oraz dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy. Przedmiotem spotkania będzie podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezrobotnych oraz omówienie form współpracy w zakresie udzielenia wsparcia osobom bezrobotnym jako grupie szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym, w ramach kolejnego etapu wdrażania projektu systemowego Maksymilian w 2011 r.15.11.2010
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.

 << poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>