rok.
30.09.2011
Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych

 

W dniu 1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, który ustanowiony został w dniu 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.
„Międzynarodowy Dzień Osób Starszych” to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności  kierowany do starszego pokolenia. Do ludzi, którzy pamiętają wydarzenia z ubiegłego stulecia. Doświadczali trudów życia codziennego, troszczyli się o swoich bliskich. Pracowali i dokonywali rzeczy zwykłych i niezwykłych. Tworzyli życie społeczne, spełniali się zawodowo i wychowali kolejne pokolenia. Zapewnili swoim dzieciom, wnukom i prawnukom godne i dobre życie.
Za tę pracę jesteśmy Wam  Drodzy Seniorzy szczególnie wdzięczni. Życzymy Wam, żeby w ciągu dalszego życia towarzyszyło Wam zdrowie, szacunek i miłość Waszych rodzin i przyjaciół oraz żeby upływało ono w atmosferze godności, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.
 
Dyrekcja i pracownicy MOPS COS

 23.09.2011
Sportowy początek jesieni

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Sportowy początek jesieni” zaprasza na imprezę plenerową dzieci i młodzież osób korzystających z pomocy społecznej, która odbędzie się 24 września 2011r. (sobota) przy bocznym boisku Klubu Sportowego „Pogoń” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Łaska 90. W programie imprezy przewidywane są zawody sportowe, pokaz treningu zawodników Rugby Club Zduńska Wola oraz liczne niespodzianki.
Rozpoczęcie o godz. 10.00.
 06.09.2011
Kolejna edycja Klubu Integracji Społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od dnia 1.09.2011 r. rusza XIII edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz spotkania grupowe.        W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, komunikację interpersonalną, asertywność, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów                   i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Chętnych do udziału w zajęciach KIS prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS COS w Zduńskiej Woli               w godzinach 7.30-10.00.


26.08.2011
Nabór do V etapu projektu systemowego "Maksymilian"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskiej Woli
 
OGŁASZA NABÓR
DO V ETAPU PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAKSYMILIAN”, który będzie realizowany w 2012r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.23.08.2011
Apel do mieszkańców.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc dla rodzin dotkniętych pożarem, który miał miejsce 17 sierpnia br.
Potrzebny jest sprzęt AGD, tj. lodówka, kuchenka gazowa oraz meble kuchenne, kanapa, kredens, stół z krzesłami.
Ofiarodawców prosimy o kontakt telefoniczny ( 43 823 67 79 wew. 29 ) lub osobisty z MOPSCOS pokój nr 5A.


11.08.2011
Stypendia szkolne – rok szkolny 2011/2012
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są od 01 sierpnia 2011 r.


10.08.2011
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2011 r.


10.08.2011
Nowy okres świadczeniowy - fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. są przyjmowane od 01.08.2011 r.


10.08.2011
Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).


14.07.2011
Prezydent podpisał tzw. ustawę o pieczy zastępczej.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.              o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób.
Przepisy wprowadzają m.in. szereg nowych instytucji wsparcia rodziny działających w gminach: asystent rodziny, rodzina wspierająca, zespół interdyscyplinarny oraz   w powiatach: organizator i koordynator pieczy zastępczej oraz rodzina pomocowa.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>