rok.
28.06.2012
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XIV edycji
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XIII edycji Klubu Integracji Społecznej 17 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.02.2012 r.- 26.06.2012 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.


25.06.2012
Piknik integracyjny dla uczestników projektu ‘’Maksymilian"
W środę 20 czerwca br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu ‘’Maksymilian” ich rodzin i otoczenia. W pikniku mającym charakter otwarty oprócz uczestników projektu, ich rodzin i sąsiadów wzięły udział osoby starsze, osoby niepełnosprawne w tym dzieci, członkowie klubów „AA” oraz wspólnoty osiedlowe. Ogółem tego dnia integrowało się około 300 osób. Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, tanecznych i wokalnych, wspólne śpiewanie, konkursy z nagrodami, zabawy w „Miasteczku Klaunów”, zabawy dzieci na zamku – zjeżdżalni. Uczestnicy mogli również skorzystać z poczęstunku tj. kiełbasek i kaszanki z grilla, ciasta, słodyczy i ciepłej zupy.
Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Dopisała pogoda i humory uczestników pikniku.


22.06.2012
Festyn w Publicznym Gimnazjum nr 3 „Od Obiadu do Euro”
W dniu 16.06.2012r., w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli odbył się festyn rodzinny „Od obiadu do Euro” . Festyn zorganizowali: Rada Rodziców, dyrekcja gimnazjum, nauczyciele oraz cała społeczność uczniowska gimnazjum. Czynny w festynie wziął udział MOPS COS w Zduńskiej Woli, który ufundował nagrody dla laureatów konkurencji „Strzały na bramkę”. Utworzone zostało również stanowisko konsultacyjne, przy którym pracownicy socjalni udzielali porad i wskazówek dotyczących obszarów działalności MOPS COS oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie.


13.06.2012
Przedłużenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostało 8 czerwca 2012 r. podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 641).
Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 2012 r., terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551).
 


06.06.2012
Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu systemowego „MAKSYMILIAN”
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu systemowego „MAKSYMILIAN” realizowanego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwają spotkania z wizażystką, których celem jest nabycie umiejętności aranżacji twarzy przez co trzeba rozumieć stosowanie makijażu, zabiegi pielęgnacyjne włosów, brwi, ust, oczu, uszu itd. oraz dodatkowo tworzenie wizerunku, pomoc w określeniu, w jaki sposób dana osoba powinna się ubierać i jakie fasony ubiorów są dla niej najlepsze.


06.06.2012
Spotkanie edukacyjne dotyczące raka szyjki macicy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 11.06.2012 r. o godzinie 14.00 odbędzie się spotkanie edukacyjne dotyczące raka szyjki macicy organizowane w ramach „Populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” finansowanego ze środków Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych", które poprowadzi dr Anna Laskowska.


01.06.2012
Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji
Każdego roku w dniu 4 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji, który wprowadzony został 19 sierpnia 1982 roku  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z powodu ogromnej liczby palestyńskich i libańskich dzieci zabitych podczas dokonywanych przez Izrael aktów agresji.
W dalszym ciągu codziennie widzimy jak skomplikowany świat dorosłych w znaczący sposób wpływa na życie młodych ludzi. Nierzadko jesteśmy świadkami stosowania przemocy wobec dzieci. Nie reagujemy w obawie przed konsekwencjami interwencji. Dlatego ważne jest abyśmy wiedzieli, że zgłaszanie przypadków przemocy i reagowanie na przemoc, szczególnie tę stosowaną wobec najmłodszych jest właściwą postawą wobec aktów agresji i przemocy.


29.05.2012
Spółdzielnia socjalna - firma społeczna. Jak ją założyć?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 14.06.2012 r. o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat „Spółdzielnia socjalna - firma społeczna. Jak ją założyć?” Spółdzielnia socjalna to firma, którą mogą założyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, czyli przede wszystkim osoby bezrobotne, niepełnosprawne.


16.05.2012
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS
W dniu 30.05.2012 r., w godzinach 9.00-14.00 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi II Oddział ZUS w Zduńskiej Woli ul. Kilińskiego 7/11, sala Obsługi Klientów – Budynek A odbędzie się spotkanie w ramach akcji informacyjnej „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”.


27.04.2012
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2012 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children), a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.
Przypominamy, iż wszystkie osoby, które doznają przemocy mogą uzyskać pomoc w tut. Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, funkcjonującym przy tut. Ośrodku. W Punkcie pełnią dyżury specjaliści, którzy w sposób profesjonalny udzielą wsparcia wszystkim pokrzywdzonym osobom.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>