rok.
24.09.2012
"Dzień Sportu"
W dniu 22.09.2012r. MOPS COS w Zduńskiej Woli zorganizował imprezę sportową pn. „Dzień Sportu”. Impreza zorganizowana została w ramach działań o charakterze środowiskowym, prowadzonych w projekcie systemowym „Maksymilian”. W „Dniu Sportu” wzięli udział uczestnicy projektu „Maksymilian” ich rodziny i dzieci uczęszczające do szkół na terenie miasta Zduńska Wola. Celem pikniku była promocja zdrowego stylu życia, zachęcanie do uprawiania sportu i ruchu na świeżym powietrzu przez dorosłych, dzieci i młodzież oraz wspólne spędzanie czasu przez rodziny. Dla uczestników imprezy zorganizowane zostały następujące dyscypliny sportowe: slalom z piłką, celny strzał, kopnięcie piłką rugby oraz przeciąganie liny i pokonywanie toru przeszkód. Przygotowany został również poczęstunek. Była to zupa grochowa, kiełbasa i kaszanka z grilla, bułki słodkie oraz słodycze i zimne napoje.
Współorganizatorem „Dnia sportu” był Rugby Klub Zduńska Wola, działający przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli oraz Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli.


04.09.2012
Piknik Rodzinny
Tegoroczne wakacje zakończyły się Piknikiem Rodzinnym zorganizowanym przez Urząd Miasta w Zduńskiej Woli oraz Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”. Piknik odbył się pod hasłem „Dom rodzinny uśmiechem malowany”. Na odwiedzających imprezę czekał ciekawie skonstruowany program, realizowany poprzez rodzinne spotkania w namiotach tematycznych. Rodziny mogły spotkać się w kuchni pełnej niespodzianek, krainie pracy twórczej, krainie zaczarowanych dźwięków. Na Kosmicznych Łowców Przygód czekała zabawa z komputerem. Natomiast na zainteresowanych zmianą wizerunku czekały nowe fryzury, makijaże, tatuaże. Organizowane były gry i konkursy dla całych rodzin. Imprezę uświetnił występ zespołu „Na ostatnią chwilę”. W pikniku wzięli również udział pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prezentując stoisko z materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności tut. Ośrodka.


04.09.2012
Współpraca z PGE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej podjął współpracę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren w zakresie realizacji projektu „Energetyczny tornister”. W wyniku realizacji przedsięwzięcia pięćdziesięcioro dzieci w wieku lat 5, 6 i 7 otrzymało wyprawkę szkolną. Na wyprawkę złożyły się następujące elementy: tornister, piórnik z wyposażeniem, zeszyty, bloki rysunkowe, kredki świecowe, nożyczki, klej, bibuła kolorowa, farby plakatowe, plastelina.
Miło nam było przyjąć zaproszenie do współpracy, której najważniejszy aspekt stanowi fakt, że odbywa się ona z korzyścią dla dzieci, a pierwsza szkolna wyprawka stanowić będzie zachętę do jak najlepszej nauki.


29.08.2012
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. ulegają zmianie kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.


20.08.2012
Spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w imieniu Instytutu Europejskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Spotkanie animacyjne odbędzie się dnia 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 w Hotelu „Pod Słońcem”, przy ul. Łaskiej 215 w Zduńskiej Woli ( sala konferencyjna ).
Na spotkaniu animator przybliży zagadnienie ekonomii społecznej oraz poinformuje m. in. o bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie prawnym i księgowym z zakresu ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 26.07.2012
Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Od 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 roku ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 


26.07.2012
Stypednia szkolne - rok szkolny 2012/2013
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wydawane są od dnia 23 lipca 2012 r.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2012 r.
Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


05.07.2012
Nowy okres świadczeniowy - fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. będą przyjmowane od 01.08.2012 r. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków i oświadczeń w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą począwszy od miesiąca sierpnia 2012 r. Celem uzyskania wyjaśnień dotyczących kryteriów przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym prosimy zgłaszać się do pokoju nr 1.


05.07.2012
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2012 r. (dokumentami wymaganymi będą m.in. zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 r. lub oświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, a także aktualne zaświadczenia szkolne lub oświadczenia w przypadku dzieci pełnoletnich lub dzieci które osiągną pełnoletniość w 2013 r. tj. dzieci z rocznika 1995).


05.07.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>