rok.
20.08.2012
Spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w imieniu Instytutu Europejskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Spotkanie animacyjne odbędzie się dnia 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 w Hotelu „Pod Słońcem”, przy ul. Łaskiej 215 w Zduńskiej Woli ( sala konferencyjna ).
Na spotkaniu animator przybliży zagadnienie ekonomii społecznej oraz poinformuje m. in. o bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie prawnym i księgowym z zakresu ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 26.07.2012
Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Od 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 roku ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 


26.07.2012
Stypednia szkolne - rok szkolny 2012/2013
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wydawane są od dnia 23 lipca 2012 r.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2012 r.
Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


05.07.2012
Nowy okres świadczeniowy - fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. będą przyjmowane od 01.08.2012 r. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków i oświadczeń w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą począwszy od miesiąca sierpnia 2012 r. Celem uzyskania wyjaśnień dotyczących kryteriów przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym prosimy zgłaszać się do pokoju nr 1.


05.07.2012
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2012 r. (dokumentami wymaganymi będą m.in. zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 r. lub oświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, a także aktualne zaświadczenia szkolne lub oświadczenia w przypadku dzieci pełnoletnich lub dzieci które osiągną pełnoletniość w 2013 r. tj. dzieci z rocznika 1995).


05.07.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).


28.06.2012
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XIV edycji
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XIII edycji Klubu Integracji Społecznej 17 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.02.2012 r.- 26.06.2012 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.


25.06.2012
Piknik integracyjny dla uczestników projektu ‘’Maksymilian"
W środę 20 czerwca br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu ‘’Maksymilian” ich rodzin i otoczenia. W pikniku mającym charakter otwarty oprócz uczestników projektu, ich rodzin i sąsiadów wzięły udział osoby starsze, osoby niepełnosprawne w tym dzieci, członkowie klubów „AA” oraz wspólnoty osiedlowe. Ogółem tego dnia integrowało się około 300 osób. Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, tanecznych i wokalnych, wspólne śpiewanie, konkursy z nagrodami, zabawy w „Miasteczku Klaunów”, zabawy dzieci na zamku – zjeżdżalni. Uczestnicy mogli również skorzystać z poczęstunku tj. kiełbasek i kaszanki z grilla, ciasta, słodyczy i ciepłej zupy.
Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Dopisała pogoda i humory uczestników pikniku.


22.06.2012
Festyn w Publicznym Gimnazjum nr 3 „Od Obiadu do Euro”
W dniu 16.06.2012r., w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli odbył się festyn rodzinny „Od obiadu do Euro” . Festyn zorganizowali: Rada Rodziców, dyrekcja gimnazjum, nauczyciele oraz cała społeczność uczniowska gimnazjum. Czynny w festynie wziął udział MOPS COS w Zduńskiej Woli, który ufundował nagrody dla laureatów konkurencji „Strzały na bramkę”. Utworzone zostało również stanowisko konsultacyjne, przy którym pracownicy socjalni udzielali porad i wskazówek dotyczących obszarów działalności MOPS COS oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie.


13.06.2012
Przedłużenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zostało 8 czerwca 2012 r. podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 641).
Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 2012 r., terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r. ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551).
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>