rok.
14.12.2012
Informacja o opublikowaniu zaproszeń do składania ofert cenowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku w zakresie szkoleń, szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, wyjazdu integracyjnego dla dzieci oraz organizacji wycieczek.


11.12.2012
Spotkanie wigilijne uczestników projektu „Maksymilian”
W dniu 07.12.2012 r. uczestnicy V edycji projektu Maksymilian wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym ich udział w przedsięwzięciu. Otrzymali świąteczne podarunki, skorzystali z wigilijnego poczęstunku.


11.12.2012
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”

W dniu 06.12.2012r. do członkiń Klubu „Uśmiech Seniora” zawitał z gościną Święty Mikołaj. Przyniósł Seniorkom świąteczne upominki oraz życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2013.
Seniorki razem z Mikołajem spędziły miłe popołudnie. Śpiewając kolędy, opowiadając stare historie, przywoływały Dobrego Ducha Świąt Bożego Narodzenia.03.12.2012
Informacja o ogłoszeniu przetargu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu miasta Zduńska Wola.


13.11.2012
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 10.10.2012
Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności
W dniu 18.10.2012 r. odbędzie się spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Szpitala Miejskiego, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o.o., Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Tematem spotkania będzie podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym 2012/2013.


10.10.2012
XV edycja Klubu Intergracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od dnia 24.10.2012 r. rusza XV edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz spotkania grupowe. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, budowanie Indywidualnych Planów Działania, komunikację interpersonalną, asertywność, zajęcia w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Chętnych do udziału w zajęciach KIS prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS COS w Zduńskiej Woli w godzinach 7:30-10:00.
 
Serdecznie zapraszamy!


08.10.2012
Dzień Sąsiada
Europejski Dzień Sąsiada obchodzony jest w ponad 30 krajach europejskich. Jest to największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem Komisji Europejskiej i wspierane przez Komitet Regionów. Idea obchodzenia Dnia Sąsiada powstała w Paryżu, w 1999 r. Podczas obchodów tego święta promuje się wzmocnienie sąsiedzkiej solidarności, inicjuje spotkania z sąsiadami dla lepszego poznania się, szerzenia życzliwości i zaufania, podniesienia poczucia bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu.
W dniu 06.10.2012 r. Dzień Sąsiada obchodzili uczestnicy projektu Maksymilian. W tym dniu spotkali się ze swoimi sąsiadami przy grillu oraz wspólnej zabawie z wodzirejem. Dodatkową atrakcją były przejażdżki na kucykach i malowanie twarzy dla dzieci, pokazy strażackie oraz medyczne. Uczestnicy mogli również dokonać pomiarów parametrów zdrowotnych takich jak poziom cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, saturacji krwi.
Najważniejsze jednak w tym dniu jest poznanie osób, które mieszkają obok nas, wspólne spędzenie czasu oraz zacieśnienie przyjacielskich więzi z sąsiadami.


01.10.2012
Nabór do VI etapu projektu systemowego „MAKSYMILIAN”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskiej Woli
 
OGŁASZA NABÓR
DO VI ETAPU
PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAKSYMILIAN”, który będzie realizowany w 2013 r. w Działania 7.1 ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


01.10.2012
Wyjazd turystyczno – edukacyjny do Krakowa
W dniach 27-28.09.2012r. uczestnicy projektu systemowego „Maksymilian” wzięli udział w wyjeździe turystyczno – edukacyjnym do Krakowa. Zwiedzili Wawel, Zamek Królewski, Grób Pary Prezydenckiej, Rynek z Sukiennicami, Kościół Mariacki. Przechadzali się uliczkami Krakowa do Pałacu Biskupiego z „papieskim oknem”. Byli na Placu Matejki. Oglądali Teatr Słowackiego, Uniwersytet Jagielloński, kościoły na ulicy Grodzkiej, zabytkowe kamienice na ulicy Floriańskiej.
Zduńskowolscy Maksymilianie odwiedzili również Klasztor Benedyktynów w Tyńcu, gdzie mogli podziwiać ekologiczne i lecznicze wyroby Ojców Benedyktynów.
W drugim dniu wycieczki uczestnicy trafili do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Zwiedzili Krakowski Kazimierz, Kościół na Skałce oraz Centrum Papieskie Jana Pawła II.
Z pełnymi wrażeń głowami oraz widokami pięknych krakowskich zakątków powrócili do rodzinnego miasta. Mamy nadzieję, że podróż dostarczyła naszym klientom niezapomnianych wrażeń, które na długo zachowają w pamięci.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>