rok.
13.04.2018
Kampania informacyjna UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłasza kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.


13.04.2018
Warsztaty filmowe dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej
W dniu 11.04.2018 r. dzieci ze Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji wzięły udział w ekologicznych warsztatach filmowych zorganizowanych we współpracy z Biblioteką Miejską w Zduńskiej Woli. Warsztaty z dziećmi przeprowadzili pracownicy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Wytwórnia jest liderem realizacji filmów przyrodniczych w Polsce. Zajęcia umożliwiły uczestnikom poznanie zasad realizacji filmu telewizyjnego i animacji rysunkowej w oparciu o tajemnice świata przyrody. Zajęcia filmowe realizowane przez WFO wpłynęły na rozwój twórczej wyobraźni, wrażliwości młodych ludzi oraz naukę pracy w zespole. Warsztaty stanowiły doskonałe uzupełnienia zajęć prowadzonych w świetlicy.
Serdecznie dziękujemy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Pracownikom i Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli za umożliwienie wzięcia udziału w warsztatach filmowych.

Dzieci i pracownicy Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji w Zduńskiej Woli


28.03.2018
Nabór do mieszkania chronionego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że trwa nabór do mieszkania chronionego przeznaczonego dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta.
Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.
 
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.


26.02.2018
Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne
W związku z panującymi mrozami Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.


18.01.2018
Informacja dotycząca Programu „Czyste Powietrze”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 roku został przyjęty przez Radę Ministrów pakiet niezbędnych do podjęcia działań w celu zdecydowanej poprawy jakości powietrza w kraju, rekomendowany przez Komitet Stały Rady Ministrów, pod nazwą Program „Czyste Powietrze”.
W ramach Programu istniej możliwość pozyskania środków na:
- wymianę kotłów
- uzyskanie dodatków energetycznych
- środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzewania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.


11.01.2018
Wsparcie w formie mieszkania chronionego
INFORMACJA
dotycząca wsparcia w formie mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, zostało utworzone mieszkanie chronione, położone w bloku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 10 m 16.


15.12.2017
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Z okazji najpiękniejszych Świąt Roku – Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią nocy wigilijnej, kierujemy do Państwa płynące z serca życzenia radosnych Świąt, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz samych sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń i planów w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

Życzenia przesyłają
Dyrekcja oraz Pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli


30.11.2017
Prósba o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne
W nawiązaniu do Apelu Wojewody Łódzkiego w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym 2017/2018 uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, w szczególności rodziny z dziećmi i zgłaszanie takich osób do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
Do wiadomości podajemy aktualną bazę danych o placówkach działających na terenie województwa łódzkiego, które niosą pomoc osobom bezdomnym.

Dziękujemy za współpracę.23.11.2017
Dyżury pracownika socjalnego w Filii MDK w Karsznicach
Od miesiąca września 2017 r. w Filii MDK ul. 1-go Maja 5-7 w każdy I i II poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00 dyżur pełni pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
 
Podczas dyżuru zainteresowani mieszkańcy Osiedla Karsznice otrzymają informację o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia między innymi z obszaru pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo wychowawczych oraz o możliwości skorzystania z porad specjalistów w związku z występującymi problemami.
 
Serdecznie zapraszamy.


13.11.2017
Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne
W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym 2017/2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>