Aktualności Satori

Nabór do mieszkania chronionego

Załączniki

czytaj dalej >>>

Pomoc w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach i żłobkach od miesiąca września 2021 r. w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie jednego gorącego posiłku (obiad) w ramach ww. programu może być przyznana bezpłatnie:

  •  rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
  • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć od września 2021 r. kwoty 792 zł netto, a od stycznia 2022 r. kwoty 900 zł netto,
  • pomoc w formie bezpłatnych obiadów w żłobku, przedszkolu i szkole przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub z urzędu w drodze decyzji administracyjnej w okresie wrzesień – grudzień 2021 r., styczeń – czerwiec 2022 r.

Środki na zakup obiadu będą przekazywane przez MOPSCOS na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły, przedszkola i żłobka listy uprawnionych uczniów lub dzieci oraz liczby wydanych obiadów w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 10.00 u pracownika socjalnego obsługującego dany rejon. Informacje można uzyskać również na stronie internetowej https://mopscos.pl/pomoc-w-zakresie-dozywiania/ oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96.

czytaj dalej >>>

Oferta dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zduńskiej Woli

Komunikat O Możliwości Składania Wniosków O Przyznanie Jednorazowych środków Na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

Komunikat W Sprawie Wniosków O Przyznanie Jednorazowych środków Na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej

Komunikat W Sprawie Wniosków O Zorganizowanie Stażu, Prac Interwencyjnych Oraz Bonów Na Zasiedlenie

Komunikat Wniosków O Przyznanie Jednorazowych środków Na Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej Dla Skierowanych Osób Bezrobotnych Zarejestrowanych W PUP W Zduńskiej Woli

czytaj dalej >>>

Kontynuacja Programu „Wspieraj Seniora”

W związku z utrzymującym się stanem pandemii oraz kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli kontynuuje realizację Programu „Wspieraj Seniora” w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy zdecydują się na pozostanie w domu.

Szanowny Seniorze zdecydowałeś, że dla bezpieczeństwa pozostajesz w domu:

  • Masz 70 lat i więcej?
  • Potrzebujesz wsparcia?
  • Nie masz bliskich, którzy mogą pomóc?

Zadzwoń w godzinach: 8.00-21.00 na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów numer telefonu: 22 505 11 11

lub

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w godzinach: 7.30-15.30 telefon: 43 823 53 07, 43 823 53 92

Pracownik Ośrodka zakupi dla Ciebie artykuły podstawowej potrzeby: żywność, środki higieny osobistej, leki.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE

Apelujemy do Seniorów, by weryfikować każdą niezapowiedzianą wizytę osób postronnych. Jeśli nie zgłaszali Państwo swych potrzeb i nie posiadacie wiedzy, by ktoś zrobił to za Was, a odwiedza Was osoba podająca się za wolontariusza czy pracownika ośrodka pomocy społecznej zweryfikujcie tę wizytę w naszej instytucji telefon: 43 823 53 07 lub 43 823 53 92 bądź poproście o pomoc osobę Wam znaną (sąsiada, rodzinę, itp.).

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej