Aktualności Satori

„Dni Seniora” i 2 urodziny Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”

W dniu 27.10.2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji „Dni Seniora” i 2 urodzin Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”. Na spotkaniu stawili się zaproszeni goście, którzy wspierają działalność klubu. Nie zabrakło tortu i życzeń. Jedną z przygotowanych atrakcji był śpiew i deklamacja wierszy w wykonaniu Naszych seniorów oraz występ Chóru Parafialnego Borszewice.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach Projektu „Bezpieczny Rejon”

W dniu 27.10.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne już spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicowymi asp. szt. Jackiem Malinowskim i mł. asp. Mariuszem Lewandowskim z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej, ustalenie planu pomocy na rzecz rodzin. Ponadto omawiano wypracowanie dalszych form współpracy mających na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy ich sytuacji oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

czytaj dalej >>>

Nowa siedziba Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.10.2021 r.

wnioski na zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, Świadczenie za Życiem, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny oraz zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

będą przyjmowane w budynku przy ulicy Królewskiej 8 nr telefonu: +48 43 656 91 60

czytaj dalej >>>

Informacja o pochówku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w dniu 26.X.2021 r. o godz. 10.00 będzie dokonany pochówek dzieci martwo urodzonych w miejscu wyznaczonym na Cmentarzu Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Zduńskiej Woli.

czytaj dalej >>>

Warsztaty rękodzielnicze w Klubie Seniora „Uśmiech Seniora”

W dniu 20.10.2021 r. w Klubie Seniora „Uśmiech Seniora” odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Warsztaty zostały przeprowadzone przez p. Irenę Wolf, uczestniczkę Klubu Seniora „Uśmiech Seniora i radną Zduńskowolskiej Rady Seniora. Nasi seniorzy nie tylko aktywnie uczestniczą w życiu Klubu Seniora, ale również chętnie angażują się w prace ręczne. Z przyjemnością i zapałem wykonali oryginalne wazony, które ozdobiły wnętrze naszego klubu. Ponadto seniorzy otrzymali z ZCI „Ratusz” bilety na „Spektakl na ekranie”, w którym wezmą udział w dniu 21.10.2021 r.

czytaj dalej >>>

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” – Edycja 2022

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizacje Programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” w 2022 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonych programów do dnia 20 października 2021 r.

Głównym celem ProgramuAsystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”  jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Wsparciem w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zostaną objęte:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem głównym Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z tym osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i jej dostarczenie, wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w karcie, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli poprzez:

  • korespondencję elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres email: sekretariat@mopscos.pl lub ePUAP
  • złożenie dokumentu do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym Ośrodka, w terminie do Kontakt

Szczegółowe informacje w zamieszczonym niżej pliku do pobrania lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pod numerem telefonu:

  • 724 901 957 p. Katarzyna Balzam
  • 724 901 955 p. Beata Synowiec

Pliki do pobrania:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

czytaj dalej >>>

Jesienne kompozycje w dyni w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+”

W dniu 13.10.2021 r. w Karsznickiem Klubie Seniora „Lokomotywa 60+” odbyły się jesienne warsztaty z kompozycji florystycznych w dyni. Warsztaty dla seniorów zostały zorganizowane we współpracy z filią MDK os. Karsznice. Seniorzy mieli możliwość własnoręcznego wykonania kompozycji w dyni z kolorowych kwiatów, liści, owoców, traw i innych dodatków florystycznych. Kreatywność i pomysłowość seniorów wszystkich zachwyciła.

Dodatkowo podczas spotkania odwiedzili Nas dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli sier. sztab. Paweł Stefaniak i mł. asp. Marcin Dubiak, którzy przestrzegali przed zagrożeniami, na które narażone są osoby starsze. Mundurowy przybliżyli metody działania oszustów, omówili sposoby obrony przed nimi.

czytaj dalej >>>

Grupa wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Łódzkiego Towarzystwa Alzheimera, które odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 16.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Getta Żydowskiego 21B, sala nr 3.

Na spotkaniu zostaną omówione formy pomocy dla opiekunów osób chorujących na choroby otępienne.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Nasi seniorzy uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Zduńskowolską Radę Seniora

W dniu 07.10.2021 r. w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Laskiej 38, odbyło się pierwsze spotkanie z dr Wojtkowską z cyklu spotkań nt. długości życia i zdrowia. Prelekcje odbywają się zgodnie z terminarzem spotkań Zduńskowolskiej Rady Seniora, w której chętnie uczestniczą nasi seniorzy z Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych seniorów z Klubów działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, na kolejne spotkanie organizowane przez Zduńskowolską Radę Seniora w dniu 14.10.2021 r. o godz. 16.30 w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych. Będzie poruszana tematyka bezpieczeństwa seniorów w cyberprzestrzeni.

czytaj dalej >>>

Dzień Seniora w Hiszpańskich rytmach

W dniu 06.10.2021 r. w Klubie Seniora „Uśmiech Seniora” odbyły się Dni Seniora inspirowane Hiszpanią. Nasi seniorzy pokazali piękne stroje w barwach tego kraju, zadbali o pasujące kapelusze, wachlarze, kwiaty i falbany. Odbył się pokaz mody przy muzyce hiszpańskiej. Zdjęcia nie oddają emocji, które towarzyszyły nam podczas tego wydarzenia.

czytaj dalej >>>

Grupa wsparcia dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Łódzkiego Towarzystwa Alzheimera, które odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. o godz. 16.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ul. Getta Żydowskiego 21B, sala nr 3.

Na spotkaniu zostaną omówione formy pomocy dla opiekunów osób chorujących na choroby otępienne.

Serdecznie zapraszamy!

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej