Aktualności Satori

Komunikat dot. działalności Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”

Od 01.12.2021 r. czasowo do odwołania  zostaje zawieszona działalność Klubu Seniora „Uśmiech Seniora” i Karsznickiego Klubu Seniora „Lokomotywa 60+”.

Celem niniejszej decyzji jest ochrona życia i zdrowia seniorów w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju.

czytaj dalej >>>

Wykład w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+ : „Jak samemu dbać o własne zdrowie i rozwój”

W dniu 24.11.2021 r. w Karsznickim Klubie Seniora „Lokomotywa 60+” odbyło się spotkanie informacyjne przeprowadzone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Oddział w Sieradzu. Tematyka spotkania dotyczyła poznania świadomego dbania o własne zdrowie i rozwój. Prelekcja była również okazją do zwrócenia uwagi na to jak ważnym jest zachować pamięć i sprawny umysł w starszym wieku.

czytaj dalej >>>

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Jednocześnie tego dnia rozpoczyna się cykliczna międzynarodowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet pod nazwą „16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć”. W tym roku obchodzimy 30-tą edycję tej kampanii. Jej koniec wypada 10 grudnia, który jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Daty te nie są przypadkowe. Celem kampanii jest podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.

Głównym celem kampanii jest wyeliminowanie przemocy ze względu na płeć, m.in. poprzez podnoszenie świadomości społeczności na temat przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, inicjowanie dyskusji na ten temat, wzmocnienie i integrowanie przedstawicieli instytucji przeciwdziałających przemocy oraz wspieranie działań pomocowych skierowanych do pokrzywdzonych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli nieustannie prowadzi działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach struktury organizacyjnej MOPSCOS w Zduńskiej Woli funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, w którym dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik i terapeuci uzależnień.

Nie wahajmy się skorzystać z pomocy.

Dyżury specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26:

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek 1600 – 1730
Wtorek 1600 – 1730
Środa 1600 – 1800
Psycholog Dagmara Biernat Poniedziałek 1230 – 1600
Wtorek 1230 – 1600
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Terapeuta uzależnień Kamila Gałęska Czwartek 800 – 1500
(2 x w miesiącu)
Czwartek 800 – 1400
(1 x w miesiącu)
Starszy specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-986
Michał Dutkiewicz
Wtorek 1540 – 1840
Specjalista
pracy socjalnej
tel. 724-901-982
Elżbieta Stępniak Czwartek 1540 – 1840
Specjalista ds. relacji interpersonalnych
i profilaktyki uzależnień, mediator
Władysław Piotrowski Poniedziałek 1500 – 1900

 

Wszelkich informacji oraz zapisów do specjalistów można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów:

 • 724-901-986
 • 724-901-982
czytaj dalej >>>

Pracownicy socjalni wśród bohaterów pandemii

To nie był łatwy rok dla pomocy społecznej. Koronawirus utrudnił kontakt osobisty i ograniczył odwiedziny pracowników w domach podopiecznych. MOPS nie pozostawił jednak potrzebujących bez pomocy!
W trudnym momencie walki z pandemią mieszkańcy mogli liczyć na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To oni rozwozili produkty spożywcze, chemiczne i sanitarne osobom samotnym i unieruchomionym w domach. Niepełnosprawni mieszkańcy mogli też liczyć na MOPS w umówieniu szczepień na COVID-19 oraz organizacji transportu do i z punktów medycznych.
Pomoc społeczna dostrzegła też potrzeby psychologiczne. Gdy zduńskowolanie zostali zamknięci w czterech ścianach swoich mieszkań i domów, MOPS uruchomił dodatkowe dyżury psychologów dziecięcych i społecznych, trenerów leczenia uzależnień czy mediatorów rodzinnych. W Wielkanoc, którą wiele osób świętowało samotnie, eksperci MOPS dyżurowali pod telefonami zaufania 24 godziny na dobę.
– Zdaliście egzamin z empatii i wrażliwości. Pomimo że wirus stwarzał zagrożenie również dla Waszego zdrowia i życia, nie zawahaliście się nieść pomocy najsłabszym i najbardziej potrzebującym zduńskowolanom – mówił do pracowników MOPS w dniu ich święta prezydent Konrad Pokora. – Tamten czas ma wielu bohaterów. Jesteście w grupie, która była na pierwszej linii frontu. W imieniu wszystkich mieszkańców Zduńskiej Woli, bardzo Wam za to dziękuję – dodał.

czytaj dalej >>>

Poświęcenie Nowego Budynku Caritas W Parafii Św. Pawła Apostoła W Zduńskiej Woli

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”

(św. Jan Paweł II)

21 listopada 2021 roku w Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego budynku Caritas i błogosławieństwo wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. W uroczystość Chrystusa Króla, a jednocześnie w Dniu Pracownika Socjalnego, poświęcenia i błogosławieństwa dokonał ks. bp Krzysztof Wętkowski Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

Na zaproszenie ks. Andrzeja Jaworskiego proboszcza parafii w tym wydarzeniu udział wzięli: Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej ks. Jacek Kędzierski, Zarząd i Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pani Mirosława Jakubowska oraz Kierownik pani Beata Synowiec, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli pani Aleksandra Pawlicka, architekt i kierownik budowy pan inż. Jan Kaczmarek, fundator obiektu pan Leszek Felsztyński, a także księża wikariusze ks. Karol Skrobicki i ks. Maciej Burszewski.

Podziękowania na ręce ks. bp Krzysztofa, za poświęcenie obiektu i błogosławieństwo skierowała Prezes PZC pani Maria Felcenloben oraz Dyrektor MOPSCOS w Zduńskiej Woli pani Mirosława Jakubowska.

W imieniu Caritas oraz Parafialnego Zespołu Caritas Diecezji Włocławskiej przy Parafii św. Pawła Apostoła w podziękowaniu  za owocną współpracę w realizacji programów niosących pomoc potrzebującym z terenu Miasta Zduńska Wola przekazany został między innymi Dyrektorowi MOPSCOS Pani Mirosławie Jakubowskiej wizerunek patronki ubogich św. Teresy z Kalkuty.

czytaj dalej >>>

Dzień Pracownika Socjalnego

czytaj dalej >>>

Apel bezdomność

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, trudnymi warunkami pogodowymi jak i rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z apelem do Mieszkańców Zduńskiej Woli o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, należy przekazywać służbom społecznym:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B

tel. 43 823 53 20 lub 724 901 956 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 1. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27

tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112

 1. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3

tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:

 • udzielenia schronienia
 • zapewnienie posiłku lub produktów żywnościowych
 • zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej

Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.

 PAMIĘTAJMY

o zachowaniu szczególnej ostrożności sanitarnej w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem !!!

czytaj dalej >>>

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” to Program adresowany do rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, przyznający ulgi i uprawnienia przy nabywaniu towarów i usług na podstawie Karty.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej tj.:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci;
 • dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia warunki: jest w wieku do 18. roku życia, jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych (dotyczy to również dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej). Karta nie przysługuje dziecku pozostającemu w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującemu własne dziecko;
 • rodzicom zastępczym (osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka), o ile rodzina ta spełnia kryteria rodziny wielodzietnej.

Przyznanie i wydanie Karty następuje na wniosek.

 • Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub pobrać ze strony internetowej (zakładka: Dziecko i Rodzina, podzakładka: Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych).
 • Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub przesyła na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub wysyła na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na platformie ePUAP:/RCPSLODZ/skrytka.
 • Karta wydawana jest bezpłatnie.
 • W przypadku rodziców Karta wydawana jest na czas nieokreślony.
 • Przy wydawaniu Karty nie stosuje się kryterium dochodowego.
 • Karty wydawane są w terminie do 15 dni roboczych od daty wpłynięcia wniosku do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
 • Odbioru Kart można dokonać osobiście. Karty mogą być również przesłane na wskazany we wniosku adres.

Karty wydane przed dniem 17 maja 2020 r. stanowią nadal podstawę do korzystania z uprawnień zgodnie z okresem na jaki zostały przyznane. Po upływie terminu ich ważności rodziny mogą ubiegać się o nowe Karty.

Jednostką koordynującą realizację Programu pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź. Informacje na temat Programu można uzyskać bezpośrednio w siedzibie RCPS, telefonicznie pod numerem: 42 203-48-67 lub drogą elektroniczną e-mail: karta@rcpslodz.pl

W Programie uczestniczą instytucje kultury i edukacji podległe Samorządowi Województwa Łódzkiego oraz przedsiębiorcy.

Program ma charakter otwarty i mogą do niego przystępować, na każdym etapie jego trwania, nowe podmioty oferujące ulgi dla posiadaczy Karty (przedsiębiorstwa, firmy, samorządy).

Szczegóły dotyczące Programu zostały zawarte w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 lutego 2020 r., Nr XVI/261/20 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 r., poz. 1753.

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane współpracą do udziału w Programie.

https://www.rcpslodz.pl/index.php/dziecko-i-rodzina/wojewodzka-karta-rodzin-wielodzietnych/informacja-o-programie

czytaj dalej >>>

Nowa siedziba Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Zapraszamy mieszkańców Zduńskiej Woli  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8 w sprawach dotyczących:

 • zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
 • świadczeń rodzicielskich,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 • Świadczenia za Życiem,
 • Funduszu Alimentacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • zaświadczenia do programu „Czyste powietrze”

Kontakt telefoniczny  +48 43 656 91 60

 

czytaj dalej >>>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli LIDEREM KOOPERACJI 3D

28 października 2021r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli otrzymał statuetkę Lidera Kooperacji za udział w projekcie „ Kooperacje 3D Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Projekt realizowany był przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w latach 2018 – 2021 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Składamy podziękowania dla partnerów, którzy przystąpili do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w składzie:

– Urząd Miasta Zduńska Wola,
– Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli,
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli,
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zduńskiej Woli,
– Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli,
– Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o. o. – Poradnia Leczenia Uzależnień,
– Dom Dziecka w Wojsławicach,
– Miejski Dom Kultury ZCI Ratusz,
– Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich,
– Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rodzin im. św. Maksymiliana Marii Kolbe „Jedni Drugim”,
– Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli,
– Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Tkalnia”,
– Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

za integrację i współdziałanie na rzecz osób i rodzin korzystających ze wsparcia oraz ekspertowi ds. modelu, animatorowi i coachowi za współpracę w ramach Kooperacji 3D.

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej