Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Top Senior

W dniu 15.05.2019 r. w filii MDK w Karsznicach odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące pokazu mody „Top Senior”. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy i pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka. Pokaz mody „Top Senior”, odbędzie się w dniu 12.06 2019 roku o godz. 15:00 w filii MDK, w ramach cyklicznych spotkań projektu „Karsznice dla Seniora”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich seniorów z os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Projekt socjalny „Aktywna mama”

W dniu 15 maja 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji  „Ratusz” odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach realizowanego projektu socjalnego „Aktywna mama”.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja lekarza medycyny Pani Elżbiety Wojtkowskiej z Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli o nawykach zdrowego trybu życia.

Uczestniczki projektu chętnie wzięły udział w dyskusji dotyczącej zdrowego stylu życia.

czytaj dalej >>>

Konferencja ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania praktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”

W dniu 14 maja 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyła się konferencja pod nazwą  ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania profilaktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”.

Konferencja zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, współorganizatorem była Społeczna Akademia Nauk w Zduńskiej Woli. Honorowym patronatem konferencję objął Prezydent Miasta Zduńska Wola – Pan Konrad Pokora.

W trakcie konferencji odbyły się wykłady oraz panel dyskusyjny „Gdzie jesteśmy po 14 latach funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej”.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji zajmujących się pomocą społeczną, przedstawiciele policji, naukowcy zajmujący się tą tematyką oraz młodzież ze zduńskowolskich szkół i uczelni.

Wykłady wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, Michał Dutkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, dr Adam Gogacz ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, Dariusz Nowak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, mediator w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łodzi, Przemysław Majkowski – sędzia i koordynator ds. mediacji  Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz Andrzej Misiak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

czytaj dalej >>>

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania wobec dziecka powodujące nieprzypadkowe urazy (stłuczenia, złamania, zasinienia itp.). W krzywdzeniu fizycznym najczęściej można dostrzec dwie jego odmiany:

 • dotkliwe karanie dziecka, w którym zadawanie bólu jest uzasadnione regułami, przepisami, oceną zachowania dziecka i często jest zniekształcane przez różne uzasadnienia, racjonalizacje;
 • krzywdzenie, będące rezultatem agresji rodziców i potrzeby rozładowania agresywnych uczuć, które bardzo często nie mają nic wspólnego z dzieckiem, ale ze współżyciem w małżeństwie, z kłopotami bytowymi, zawodowymi itd.

„Tylko klapsy” to też przemoc. Wielu rodziców sądzi, że podnosząc rękę na swoje dziecko, czegoś je w ten sposób nauczy. Mają rację – czegoś je nauczą np.:

 • można bić słabszych, jeśli nie podoba nam się ich zachowanie;
 • można bić nawet tych, których się kocha;
 • silny może innym narzucać swoją wolę;
 • nie trzeba niczego tłumaczyć ani z nikim się liczyć, bo wszystko można załatwić przemocą.

Dziecko krzywdzone to nie tylko dziecko doświadczające ze strony rodziców lub opiekunów: przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, ale i krzywd emocjonalnych, materialnego i emocjonalnego zaniedbania, poniżania, obrażania, manipulowania bądź nawet nadopiekuńczości. Dla zaistnienia którejkolwiek form krzywdzenia dziecka konieczny jest brak szacunku dla dziecka, brak poszanowania jego godności, brak zrozumienia, że jest odrębną jednostką.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.
 • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w składzie:

Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982

Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

czytaj dalej >>>

Finał „Wiosenne Metamorfozy”

W dniu 15.04.2019 r. w Zespole Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli odbył się finał wspólnych działań pod hasłem „Wiosenna Metamorfoza”. Projekt realizowany był przez uczniów ZSAZ ZDZ i pracowników socjalnych Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

W projekcie udział wzięło 9 kobiet objętych wsparciem Ośrodka, które skorzystały z zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych.

czytaj dalej >>>

Dzień Ludzi Bezdomnych

14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni. Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej Monaru. To czas kiedy organizowane są różnego rodzaju akcje, mające na celu pomoc ludziom bezdomnym. To również doskonały moment, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy tej grupy, których tak często się nie dostrzega.

Dzień 14 kwietnia 2019 roku jest już po raz 23-ci obchodzony jako Dzień Ludzi Bezdomnych. To kolejna okazja, by uświadomić sobie, że są oni częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia.

Formy usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych:

 1. Zabezpieczenie miejsc noclegowych.
 2. Zapewnienie gorącego posiłku.
 3. Zabezpieczenie pomocy medycznej i sanitarnej oraz terapeutycznej.
 4. Zapewnienie odzieży.
 5. Przyznawanie wsparcia finansowego.
 6. Działania informacyjne.
 7. Działania socjalne.
czytaj dalej >>>

Wiosenna Metamorfoza

Dnia 8 kwietnia 2019 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami” rozpoczęli pierwszy etap wspólnych działań z Zespołem Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli pod hasłem „Wiosenna Metamorfoza”, które skierowane są do kobiet objętych wsparciem Ośrodka. Finał nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r.  w siedzibie Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ.

 

 

 

czytaj dalej >>>

Kolorowe Osiedlowe Jaja

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli współorganizował z filią Miejskiego Domu Kultury os. Karsznice happening pt.: „Kolorowe Osiedlowe Jaja”. Wspólnie z mieszkańcami osiedla Karsznice przy Placu Zwycięstwa dekorowano drzewa ozdobami wielkanocnymi. Impreza integracyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Karsznic. Dla dzieci została przygotowana zabawa w postaci poszukiwań ukrytych czekoladowych niespodzianek.

czytaj dalej >>>

Dni Otwarte Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej

W dniu 4 kwietnia 2019 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami” uczestniczyli w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli. Udział w spotkaniu jest początkiem nawiązanej współpracy w ramach, której od dnia 8 kwietnia 2019 r. realizowane będą działania pod hasłem „Wiosenna Metamorfoza” skierowane do osób objętych wsparciem Ośrodka.

czytaj dalej >>>

Karsznice dla Seniora

W dniu 27.03.2019 r. odbyła się kolejna odsłona projektu „Karsznice dla Seniora”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki socjalnej w Zduńskiej Woli, a współorganizatorem Miejski Dom Kultury ZCI „Ratusz”.

W tematykę dotyczącą programu rządowego „Czyste Powietrze” wprowadziła zebranych Pani Beata Turlakiewicz – Dyrektor Biura Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Podczas spotkania odbyła się:

 • prelekcja Pani Anety Fraj z Biura Infrastruktury Technicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, która przedstawiała cele rządowego programu „Czyste Powietrze” i zasady wymiany starych pieców na nowe,
 • prelekcja przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kpt. Dawida Krauze na temat bezpiecznego ogrzewania domów,
 • test wiedzy o tlenku węgla, za poprawną odpowiedź seniorzy otrzymywali opaski odblaskowe,
 • projekcja filmu „Palenie w kotle od góry”

W ramach części artystycznej zaprezentowano:

 • występy taneczne dzieci – solowe pokazy własnych choreografii: Julii Jagielskiej, Lilianny Balzam i Zuzanny Wilk.
 • koncert zespołu „Redygo”

Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy przybyli licznie do filii MDK na os. Karsznice.

Spotkanie tradycyjnie zakończyło się poczęstunkiem, sponsorowanym przez piekarnie „Grejdi” oraz Panią Magdalenę Piasecką.

czytaj dalej >>>

Bezpieczny rejon

W dniu 27.02.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne, a zarazem pierwsze w tym roku spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicowymi – sierżantem sztabowym Mariuszem Florczakiem oraz młodszym aspirantem Januszem Sobierajem. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej oraz ustalenie planu pomocy na rzecz rodzin. Ponadto przedyskutowano wypracowanie dalszych form współpracy mających na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy ich sytuacji oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

czytaj dalej >>>

Spotkanie edukacyjne – „Wspólnymi siłami”

W dniu 25.02.2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyło się spotkanie edukacyjne zorganizowane przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami”. Podczas spotkania dr Piotr Konieczny – zastępca ordynatora Oddziału Dziecięcego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego zaprezentował prelekcję dotyczącą zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowia dzieci w wieku od 0 – 10 lat.

czytaj dalej >>>

Warsztaty manualne – „Twórczy Senior”

Kolejna odsłona projektu „Karsznice dla Seniora”, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy współorganizacji Miejskiego Domu Kultury ZCI „Ratusz”. Tym razem w dniu 13.02.2019 r. w karsznickiej filii odbyły się warsztaty manualne „Twórczy Senior”. Podczas spotkania seniorzy wykonywali walentynkowe serca z bibuły papierowej wraz z instruktorem Panią Bożeną Minecką.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, zaprasza serdecznie na kolejne działanie w ramach projektu, które odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 15:00 w filii MDK na os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Koncert Karnawałowy – „Karsznice dla Seniora”

W dniu 07.02.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Karsznice dla Seniora”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli a współorganizatorem jest Miejski Dom Kultury ZCI „Ratusz”.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja dzielnicowego z rejonu os. Karsznice – asp. Pawła Kluski, dotycząca bezpieczeństwa wśród seniorów, a także miał miejsce Koncert Karnawałowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli, połączony z zabawą taneczną dla seniorów. Uczniowie z Liceum Plastycznego im. Katarzyny Kobro ze Zduńskiej Woli przygotowali prace plastyczne pt. „Maski Weneckie”.

Pozyskaliśmy sponsorów, którzy przyczynili się do inicjatywy na rzecz seniorów i oferowali nam:

– zimne przekąski – Restauracja „Kolejowa” z os. Karsznice

– słodki poczęstunek – Cukiernia „Dolce Vita” oraz „Pączkarnia Ogińskiego”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza serdecznie na kolejne działanie w ramach projektu, które odbędzie się 13 lutego 2019 r. o godz. 14:00 w filii MDK na os. Karsznice. W programie zaplanowane są zajęcia pt.: „Twórczy Senior” z instruktorem Panią Bożeną Minecką, w trakcie których seniorzy będą mieli możliwość wykonywania serc walentynkowych z wikliny papierowej.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu „Karsznice dla Seniora”

W dniu 15.01.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Karsznice dla Seniora”, którego organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, a współorganizatorem jest Miejski Dom Kultury Zduńskowolskie Centrum Integracji „Ratusz”.

Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, którzy przybyli licznie do filii MDK na os. Karsznice (ok. 100 osób).

W ramach spotkania miały miejsce:

 • prelekcja lekarza rodzinnego dr Ewy Balcerzak z Przychodni „Eb – Med”,
 • występ artystyczny grupy integracyjnej Sploty Teatralne „Naprawdę jaka jesteś…”, etiuda „Niepodległa” w reżyserii Pana Ryszarda Cyrana,
 • badanie ciśnienia tętniczego, przesiewowe badanie cukru, które zostały przeprowadzone przez pielęgniarkę SPZOZ Zduńska Wola, ul. Szadkowska 2, a materiały zapewniło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Zduńskiej Woli,
 • test słuchu i badania audiologiczne wykonał protetyk słuchu Pani Monika Rodziewicz z firmy GEERS Dobry Słuch z Pabianic,
 • projekcja filmu „Jak zabija cukrzyca”,
 • wystawa rękodzieła Pani Bożeny Poleszczuk i uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni „Bonex”,
 • pogadanka przy słodkim poczęstunku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie w ramach projektu, które odbędzie się 07 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w filii MDK na os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej