Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Spotkanie integracyjne w ramach projektu „Wspólnymi siłami”

W dniu 14 czerwca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zorganizował spotkanie integracyjne, podczas którego Zespół ds. Asysty Rodzinnej przedstawił m.in.: cele i zadania realizowane przez pracowników socjalnych Zespołu. Ponadto omówiono dotychczas zrealizowane działania w ramach projektu.

Przeprowadzenie spotkania w formule dyskusji pozwoliło na aktywny udział uczestniczek w wypracowywaniu form wsparcia i dalszej formuły prowadzenia projektu.

czytaj dalej >>>

Gala finałowa „Karsznice dla Seniora”

Gala finałowa podczas której podsumowany został projekt „Karsznice dla Seniora”, odbyła się dnia 12.06.2019 r. w karsznickiej filii Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Podczas wszystkich cyklicznych spotkań w ramach projektu w okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r., zorganizowano szereg prelekcji. Odbyły się wykłady na temat zdrowego stylu życia, chorób cywilizacyjnych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Chętni brali udział w badaniach słuchu, cukru oraz uczestniczyli w zajęciach manualnych.

Głównym założeniem projektu „Karsznice dla Seniora” było stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, podzielenia się doświadczeniami.

Na ostatnim tegorocznym spotkaniu, podczas Gali finałowej seniorzy i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprezentowali się w pokazie mody „Top Senior” w strojach retro i stylizacjach firmy Top Secret. Ponadto wystąpili tancerze ze studia tańca Arabesque, maluszki z Publicznego Przedszkola Nr 7 „Pod Zielonym Semaforem” oraz wokalistka Pani Marlena Majchrzak.

Serdeczne podziękowania składamy partnerom projektu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego realizacji.

czytaj dalej >>>

Bezpieczny rejon

W dniu 12.06.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni oraz dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach opiekuńczych, ustalanie dalszych działań w ramach określonych planów. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

czytaj dalej >>>

Projekt socjalny „Aktywna mama”

W dniu 07.06.2019 r odbyło się ostatnie spotkanie w ramach realizowanego projektu socjalnego „Aktywna mama” w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz” w Zduńskiej Woli.

Spotkanie zostało poprowadzone przez psychologa Panią Emilię Szaflik na temat „Jak rozmawiać z dzieckiem”.

Prowadzenie spotkania w formule pogadanki pozwoliło na aktywny udział uczestniczek w dyskusji dotyczącej właściwej komunikacji z dzieckiem. Realizacja projektu zaowocowała utworzeniem grupy wsparcia.

czytaj dalej >>>

Projekt socjalny „Aktywna mama”

W dniu 04.06.2019 r.  odbyło się kolejne działanie w ramach realizowanego projektu socjalnego „Aktywna mama” tym razem w Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Uczestniczki projektu wraz z dziećmi wzięły udział w edukacji muzealnej dotyczącej historii Zduńskiej Woli i regionu. Dla dzieci zostały zorganizowane zajęcia pt. „Wyobraź sobie eksponat”, które poprowadziła Pani Marta Gmyrek – kustosz muzeum. Zwiedzanie muzeum wzbudziło ogromne zainteresowanie uczestników projektu.

czytaj dalej >>>

Spotkanie edukacyjne – Kooperacje 3D

Dnia 03 czerwca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się organizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi spotkanie edukacyjne w ramach pilotażu projektu Kooperacje 3D, którego MOPS COS jest liderem. Celem spotkania było przedstawienie założeń modelu kooperacji oraz prezentacja korzyści stosowania zaproponowanych rozwiązań. Spotkanie poprowadzili przedstawiali RCPS w osobie eksperta – Pani Joanny Ubych oraz animatora Pana Krzysztofa Smuga. Prowadzenie spotkania w formule warsztatowej pozwoliło na aktywny udział zaproszonych gości w dyskusji z udziałem ekspertów oraz było okazją do nawiązania współpracy z animatorami wspierającymi powstawanie partnerstw.

czytaj dalej >>>

Top Senior

W dniu 15.05.2019 r. w filii MDK w Karsznicach odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące pokazu mody „Top Senior”. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy i pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka. Pokaz mody „Top Senior”, odbędzie się w dniu 12.06 2019 roku o godz. 15:00 w filii MDK, w ramach cyklicznych spotkań projektu „Karsznice dla Seniora”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich seniorów z os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Projekt socjalny „Aktywna mama”

W dniu 15 maja 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji  „Ratusz” odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach realizowanego projektu socjalnego „Aktywna mama”.

Podczas spotkania odbyła się prelekcja lekarza medycyny Pani Elżbiety Wojtkowskiej z Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli o nawykach zdrowego trybu życia.

Uczestniczki projektu chętnie wzięły udział w dyskusji dotyczącej zdrowego stylu życia.

czytaj dalej >>>

Konferencja ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania praktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”

W dniu 14 maja 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyła się konferencja pod nazwą  ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania profilaktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”.

Konferencja zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, współorganizatorem była Społeczna Akademia Nauk w Zduńskiej Woli. Honorowym patronatem konferencję objął Prezydent Miasta Zduńska Wola – Pan Konrad Pokora.

W trakcie konferencji odbyły się wykłady oraz panel dyskusyjny „Gdzie jesteśmy po 14 latach funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej”.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji zajmujących się pomocą społeczną, przedstawiciele policji, naukowcy zajmujący się tą tematyką oraz młodzież ze zduńskowolskich szkół i uczelni.

Wykłady wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, Michał Dutkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, dr Adam Gogacz ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, Dariusz Nowak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, mediator w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łodzi, Przemysław Majkowski – sędzia i koordynator ds. mediacji  Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz Andrzej Misiak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

czytaj dalej >>>

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

Przemoc fizyczna – to wszelkiego rodzaju działania wobec dziecka powodujące nieprzypadkowe urazy (stłuczenia, złamania, zasinienia itp.). W krzywdzeniu fizycznym najczęściej można dostrzec dwie jego odmiany:

 • dotkliwe karanie dziecka, w którym zadawanie bólu jest uzasadnione regułami, przepisami, oceną zachowania dziecka i często jest zniekształcane przez różne uzasadnienia, racjonalizacje;
 • krzywdzenie, będące rezultatem agresji rodziców i potrzeby rozładowania agresywnych uczuć, które bardzo często nie mają nic wspólnego z dzieckiem, ale ze współżyciem w małżeństwie, z kłopotami bytowymi, zawodowymi itd.

„Tylko klapsy” to też przemoc. Wielu rodziców sądzi, że podnosząc rękę na swoje dziecko, czegoś je w ten sposób nauczy. Mają rację – czegoś je nauczą np.:

 • można bić słabszych, jeśli nie podoba nam się ich zachowanie;
 • można bić nawet tych, których się kocha;
 • silny może innym narzucać swoją wolę;
 • nie trzeba niczego tłumaczyć ani z nikim się liczyć, bo wszystko można załatwić przemocą.

Dziecko krzywdzone to nie tylko dziecko doświadczające ze strony rodziców lub opiekunów: przemocy fizycznej i wykorzystywania seksualnego, ale i krzywd emocjonalnych, materialnego i emocjonalnego zaniedbania, poniżania, obrażania, manipulowania bądź nawet nadopiekuńczości. Dla zaistnienia którejkolwiek form krzywdzenia dziecka konieczny jest brak szacunku dla dziecka, brak poszanowania jego godności, brak zrozumienia, że jest odrębną jednostką.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.
 • W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w składzie:

Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982

Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

czytaj dalej >>>

Finał „Wiosenne Metamorfozy”

W dniu 15.04.2019 r. w Zespole Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli odbył się finał wspólnych działań pod hasłem „Wiosenna Metamorfoza”. Projekt realizowany był przez uczniów ZSAZ ZDZ i pracowników socjalnych Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

W projekcie udział wzięło 9 kobiet objętych wsparciem Ośrodka, które skorzystały z zabiegów fryzjerskich i kosmetycznych.

czytaj dalej >>>

Dzień Ludzi Bezdomnych

14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni. Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej Monaru. To czas kiedy organizowane są różnego rodzaju akcje, mające na celu pomoc ludziom bezdomnym. To również doskonały moment, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy tej grupy, których tak często się nie dostrzega.

Dzień 14 kwietnia 2019 roku jest już po raz 23-ci obchodzony jako Dzień Ludzi Bezdomnych. To kolejna okazja, by uświadomić sobie, że są oni częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia.

Formy usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych:

 1. Zabezpieczenie miejsc noclegowych.
 2. Zapewnienie gorącego posiłku.
 3. Zabezpieczenie pomocy medycznej i sanitarnej oraz terapeutycznej.
 4. Zapewnienie odzieży.
 5. Przyznawanie wsparcia finansowego.
 6. Działania informacyjne.
 7. Działania socjalne.
czytaj dalej >>>

Wiosenna Metamorfoza

Dnia 8 kwietnia 2019 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami” rozpoczęli pierwszy etap wspólnych działań z Zespołem Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ w Zduńskiej Woli pod hasłem „Wiosenna Metamorfoza”, które skierowane są do kobiet objętych wsparciem Ośrodka. Finał nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 r.  w siedzibie Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej ZDZ.

 

 

 

czytaj dalej >>>

Kolorowe Osiedlowe Jaja

W dniu 8 kwietnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli współorganizował z filią Miejskiego Domu Kultury os. Karsznice happening pt.: „Kolorowe Osiedlowe Jaja”. Wspólnie z mieszkańcami osiedla Karsznice przy Placu Zwycięstwa dekorowano drzewa ozdobami wielkanocnymi. Impreza integracyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Karsznic. Dla dzieci została przygotowana zabawa w postaci poszukiwań ukrytych czekoladowych niespodzianek.

czytaj dalej >>>

Dni Otwarte Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej

W dniu 4 kwietnia 2019 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Asysty Rodzinnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami” uczestniczyli w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Aktywności Zawodowej w Zduńskiej Woli. Udział w spotkaniu jest początkiem nawiązanej współpracy w ramach, której od dnia 8 kwietnia 2019 r. realizowane będą działania pod hasłem „Wiosenna Metamorfoza” skierowane do osób objętych wsparciem Ośrodka.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej