Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne

W związku z okresem zimowym i trudnymi warunkami pogodowymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z apelem do Mieszkańców Zduńskiej Woli o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie starszych, samotnych, niepełnosprawnych i bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, należy przekazywać służbom społecznym:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
– udzielenia schronienia
– zapewnienie posiłku
– zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej

Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.

PAMIĘTAJMY
zima to dla bezdomnych walka o życie!!!

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą przebywające tam pod opieką specjalistów osoby, do prowadzenia samodzielnego życia.
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

czytaj dalej >>>

Wyróżnienie dla pracownika socjalnego

W dniu 19.12.2019 r. podczas sesji rady miasta Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora i Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner złożyli gratulacje zasłużonym mieszkańcom Miasta Zduńska Wola. Wśród wyróżnionych osób znalazł się pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli – Pani Katarzyna Balzam. Została ona doceniona za zaangażowanie w codzienną, wymagającą poświęcenia pracę na rzecz wszystkich potrzebujących oraz zdobycie nagrody w wojewódzkim konkursie „Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019”, a także stosowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy pracy, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców osiedla Karsznice.

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje.

Źródło: https://zdunskawola.naszemiasto.pl/

czytaj dalej >>>

Spotkanie Mikołajkowe w Bibliotece Pedagogicznej

W dniu 13 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Zduńskiej Woli zorganizował II edycję Spotkania Mikołajkowego, w którym wzięły udział dzieci wraz z rodzicami. Podczas spotkania odbyły się rozmowy na temat świątecznych tradycji, wspólne śpiewanie kolęd oraz czytanie wierszy. Dzieci pod opieką pracowników socjalnych Zespołu ds. Asysty Rodzinnej wspólnie wykonały ozdoby choinkowe, którymi udekorowały choinkę w bibliotece. Każde dziecko zostało nagrodzone upominkiem.

czytaj dalej >>>

Bezpieczny Rejon

W dniu 11.12.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni oraz dzielnicowi – Pan Bartosz Stelmasiak oraz Pan Paweł Stefaniak. Podczas spotkania dzielnicowi przedstawili swoje obecne rejony służbowe. Wspólnie omówiono sytuacje rodzin w poszczególnych rejonach opiekuńczych. Ponadto ustalano dalsze działania w ramach określonych planów pomocy na rzecz rodzin. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

czytaj dalej >>>

Spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego

W dniu 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się drugie spotkanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską. Głównym celem ww. projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz podmiotami istotnymi z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa czy policji.

Podczas spotkania omówiono między innymi:

 1. plan pracy PZK na rok 2020
 2. postępy Lidera pracy nad opracowaniem Lokalnego Koszyka Usług
 3. sprawozdanie z warsztatów „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca?”
 4. warunki do inicjowania i działania PZK i ZZK, poprzez wyznaczenie konkretnych pracowników poszczególnych instytucji do współpracy z pracownikiem ds. sieci- osób koordynujących i osób do współpracy w ramach ZZK – Przeprowadzenie diagnozy zasobów w odniesieniu do problemów i potrzeb występujących u osób i rodzin wytypowanych wstępnie przez OPS, do udziału w pilotażu.
czytaj dalej >>>

Spotkanie z przedstawicielami Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego

W dniu 6 grudnia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli gościliśmy Panią Aleksandrę Kaźmierską i Panią Maję Maciaszczyk z Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Panie omówiły formy pomocy dla opiekunów osób chorujących na choroby otępienne. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej i stowarzyszenia. W trakcie spotkania odbył się panel dyskusyjny dotyczący wskazanej tematyki, a jego wynikiem będzie utworzenie Grupy Wsparcia dla Opiekunów.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 r. w godzinach 16:30 – 18:00 w siedzibie MOPSCOS sala nr 3. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy i wsparcia zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej Grupie Wsparcia dla Opiekunów.

Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pokój nr 8 lub telefonicznie pod nr 43 823 53 07.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej >>>

Wyróżnienie i nagroda dla Pani Katarzyny Balzam w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019

Gala w Gmachu Filharmonii Łódzkiej była okazją do podwójnego święta. Obchodzony był Wojewódzki Dzień Pracownika Socjalnego oraz 20-lecie Polityki Społecznej Województwa Łódzkiego. W uroczystościach wzięli udział pracownicy socjalni, pracownicy pomocy społecznej i pracownicy wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Podczas gali uhonorowani zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie laureatów trzech konkursów ogłoszonych przez Regionalne Centrum Pomocy Społecznej – Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019, Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego 2019 oraz Pracownik Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Łódzkiego 2019.

Wyboru kandydatów dokonała kapituła konkursowa, której przewodniczył Robert Baryła, członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Serdeczne gratulacje składamy Pani Katarzynie Balzam, która otrzymała wyróżnienie i nagrodę w konkursie Pracownik Socjalny Województwa Łódzkiego Roku 2019. Pani Katarzyna jest starszym specjalistą pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Do konkursu została zgłoszona przez Dyrektora tut. Ośrodka wykazując się zaangażowaniem w podejmowane działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz mieszkańców miasta, w tym seniorów.

Galę uświetnił koncert zespołu Grohman Orchestra.

czytaj dalej >>>

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim społecznikom, pracownikom, współpracownikom składam serdeczne podziękowania za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.
W tym wyjątkowym dniu życzę, aby państwa działania były motywującym impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań, które przyniosą oczekiwane efekty dla dobra mieszkańców Zduńskiej Woli.

Dyrektor MOPSCOS w Zduńskiej Woli
Mirosława Jakubowska
czytaj dalej >>>

Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Na całym świecie przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem. Dotyka kobiet z różnych sfer społecznych, bez względu na ich zamożność, wykształcenie czy wyznanie. Dlatego w 1999 roku ONZ oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Każda kobieta i dziewczyna ma prawo do życia bez przemocy. Jednakże we wszystkich społeczeństwach to prawo jest naruszane na różne sposób, a najbardziej narażone na to zjawisko są grupy marginalizowane i bezbronne osoby. Na świecie więcej niż jedna na trzy kobiet doświadczyła fizycznej lub seksualnej przemocy; 750 milionów kobiet wyszło za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, a ponad 250 milionów doznały okaleczania żeńskich narządów płciowych.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w składzie:

 • Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982
 • Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

W Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, Plac Wolności 26, funkcjonuje Punkt ds. Przemocy w Rodzinie, który udziela wsparcia psychologicznego, prawnego i terapeutycznego.

W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

czytaj dalej >>>

Zadaniowy Zespół Kooperacyjny w ramach projektu „Kooperacje 3 D”

W dniu 18.11.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się pierwsze spotkanie Zadaniowego Zespołu Kooperacyjnego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wspierania osób i rodzin”, którego celem jest udzielenie pomocy rodzinie poprzez zwiększenie efektywności współpracy przedstawicieli z różnych resortów zrzeszonych w ramach Partnerskiego Zespołów Kooperacyjnego. Pierwsze spotkanie zostało poprowadzone przez pracownika ds. sieci Panią Katarzynę Balzam przy udziale pracownika socjalnego starszego specjalisty pracy socjalnej Pani Iwony Królewiak, która obecnie pracuje z wytypowaną rodziną. Ponadto na dzisiejsze spotkanie do współpracy w Zespole zaproszono pedagoga szkolnego ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zduńskiej Woli w celu udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie.

Podczas pierwszego spotkania w ramach projektu uczestników wspierał coach Pani Małgorzata Apolinarska.

czytaj dalej >>>

Nabór do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego utworzonego Uchwałą Nr XLVII/509/17 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola.
Mieszkanie chronione stanowi wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych wymienionych wyżej, jest formą pomocy społecznej przygotowującą przebywające tam pod opieką specjalistów osoby, do prowadzenia samodzielnego życia.
Osoby zainteresowane pomocą proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Informacje można uzyskać również na stronie internetowej www.mopscos.pl oraz pod nr telefonu – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 96, 823 53 95.

czytaj dalej >>>

Warsztaty dla matek

Dnia 21 października 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia zorganizowane w ramach warsztatów dla matek dzieci w różnych grupach wiekowych. Zajęcia poprowadzone zostały przez psychologa Panią Dagmarę Biernat i starszego specjalistę pracy socjalnej Panią Agatę Rachwalak. Panie aktywnie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych podczas, których omawiano zagadnienia nt.: „Porozumienia bez Przemocy” oraz sposobów spędzania wolnego czasu.

czytaj dalej >>>

Spotkanie edukacyjne na temat bezpiecznego ogrzewania mieszkania

W dniu 18.10.2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyła się II edycja spotkania edukacyjnego zorganizowanego przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej w ramach realizowanego projektu socjalnego „Wspólnymi siłami” w partnerstwie ze Strażą Miejską w Zduńskiej Woli oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznego ogrzewania mieszkania oraz zwiększano świadomość o zagrożeniach z tym związanych. Ponadto młodszy specjalista Sylwester Witczak ze Straży Miejskiej zaprezentował pokaz jak prawidłowo palić w piecu węglowym (podpalanie od góry), by najmniej zanieczyszczać powietrze. Natomiast kpt. Dawid Krauze przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, w związku z nadchodzącym sezonem grzewczym, opowiedział o zagrożeniach pożarowych oraz w ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej Państwowej Straży Pożarnej pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, przekazał na ręce Pani Dyrektor MOPSCOS w Zduńskiej Woli – Mirosławy Jakubowskiej, sześć czujek tlenku węgla i dymu. Urządzenia te zostaną przekazane wytypowanym uczestnikom spotkania, u których w mieszkaniach istnieje największe ryzyko emisji tlenku węgla.

czytaj dalej >>>

Warsztaty dla matek

W dniu 30 września 2019 r w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyło się drugie spotkanie z cyklu warsztatów dla matek dzieci w różnych grupach wiekowych w ramach projektu socjalnego „Wspólnymi Siłami”. Spotkanie poprowadzone zostało przez psychologa Panią Dagmarę Biernat i starszego specjalistę pracy socjalnej Panią Agatę Rachwalak. Podczas warsztatów omówione zostały cele i sposoby oddziaływań wychowawczych. Panie chętnie uczestniczyły w zajęciach warsztatowych.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej