Aktualności Satori

Bezpieczny rejon

W dniu 22.11.2023 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego pod nazwą „Bezpieczny rejon”. Jednym z partnerów projektu jest Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, którą reprezentował dzielnicowy sierżant Szymon Komorek.

W spotkaniu udział wzięło również 10 pracowników socjalnych.

Wspólnie omówiono sytuacje rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej. Ustalano dalsze działania w ramach określonych planów pomocy na rzecz rodzin. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

czytaj dalej >>>

Bezpieczny rejon

W dniu 10.05.2023 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego pod nazwą „Bezpieczny rejon”. Jednym z partnerów projektu jest Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, którą reprezentowali dzielnicowi mł. asp. Malwina Nowak i mł. asp. Marcin Dubiak.
W spotkaniu udział wzięło również 9 pracowników socjalnych.

Wspólnie omówiono sytuacje rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej. Ustalano dalsze działania w ramach określonych planów pomocy na rzecz rodzin. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu socjalnego pn.: „Bezpieczny rejon”

W dniu 16.12.2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicowymi p. Eweliną Ślęzak i p. Adamem Kaźmierczak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin z rejonów pracy socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem obecnych warunków pogodowych przedstawionych przez IMGW dot. intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury w najbliższych dniach oraz ustalenie wspólnego planu pomocy na rzecz tych rodzin. Omówiono wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu „Bezpieczny Rejon”

W dniu 24.05.2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. Jednym z partnerów projektu jest Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, którą reprezentowali dzielnicowi asp. Janusz Sobieraj i sier. sztab Hubert Nowak. W spotkaniu udział wzięło również 8 pracowników socjalnych.

Podczas spotkania dzielnicowi przedstawili swoje obecne rejony służbowe. Wspólnie omówiono sytuacje rodzin w poszczególnych rejonach opiekuńczych. Ustalano dalsze działania w ramach określonych planów pomocy na rzecz rodzin. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach Projektu „Bezpieczny Rejon”

W dniu 27.10.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne już spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego „Bezpieczny rejon”. W spotkaniu udział wzięli pracownicy socjalni współpracujący z dzielnicowymi asp. szt. Jackiem Malinowskim i mł. asp. Mariuszem Lewandowskim z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Tematem spotkania było omówienie sytuacji rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej, ustalenie planu pomocy na rzecz rodzin. Ponadto omawiano wypracowanie dalszych form współpracy mających na celu zmobilizowanie mieszkańców do aktywnego włączenia się w działania zmierzające do poprawy ich sytuacji oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin w środowisku lokalnym.

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu socjalnego pod nazwą „Bezpieczny Rejon”

W dniu 08.06.2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się kolejne w tym roku spotkanie zorganizowane w ramach realizowanego projektu socjalnego pod nazwą „Bezpieczny rejon”. Jednym z partnerów projektu jest Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli, którą reprezentowali dzielnicowi st. sierż. Paweł Stefaniak i mł. asp. Mariusz Florczak. W spotkaniu udział wzięło również 9 pracowników socjalnych.

Podczas spotkania dzielnicowi przedstawili swoje obecne rejony służbowe. Wspólnie omówiono sytuacje rodzin w poszczególnych rejonach pracy socjalnej. Ustalano dalsze działania w ramach określonych planów pomocy na rzecz rodzin. Zainicjowano również wspólne wizyty w środowisku, które będą miały charakter wspierający, profilaktyczny i interwencyjny.

Spotkanie przebiegało przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną kraju.

czytaj dalej >>>

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli