Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Dzień Ludzi Bezdomnych

14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy.
Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni.
Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej Monaru.
To czas kiedy organizowane są różnego rodzaju akcje, mające na celu pomoc ludziom bezdomnym. To również doskonały moment, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy tej grupy, których tak często się nie dostrzega.
Dzień 14 kwietnia 2021 roku jest już po raz 25-ty obchodzony jako Dzień Ludzi Bezdomnych. To kolejna okazja, by uświadomić sobie, że są oni częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia.

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez tutejszy Ośrodek:

Pomoc niepieniężna

 • Posiłek*
 • Odzież
 • Pomoc w uzyskaniu miejsca w schronisku*

Praca socjalna, tj:

 • Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego
 • Pomoc w poszukiwaniu pracy
 • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • Pomoc w załatwieniu spraw rentowych i emerytalnych
 • Pomoc w sprawach wymagających poradnictwa prawnego
 • Pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności

Pomoc pieniężna

 • Zasiłek stały*
 • Zasiłek okresowy*
 • Zasiłek celowy*

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zgodnie z przepisami ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)*

Osoby bezdomne przebywające na terenie Zduńskiej Woli mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Formy pomocy oznaczone * wymagają złożenia pisemnego wniosku zawierającego adres aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną w miejscu pobytu.

 

czytaj dalej >>>

Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina, że osoby niepełnosprawne i z trudnościami w poruszaniu się mogą skorzystać z transportu  na szczepienia przeciwko COVID-19.

Pod numerem telefonu 510 507 403 obsługiwanym przez pracowników Ośrodka można dokonać zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na infolinii można zamówić transport z miejsca zamieszkania do szpitala lub przychodni i z powrotem oraz uzyskać informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Przypominamy, że:

 • transport mogą zamówić osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę;
 • z transportu mogą skorzystać również ci, którzy mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i nie mogą dotrzeć do punktu szczepień;
 • przed zamówieniem transportu trzeba być zarejestrowanym na szczepienie – znać datę, godzinę i miejsce przyjęcia szczepionki;
 • pasażerowie, którzy korzystają z miejskiego transportu, muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać bezpieczny odstęp od innych;
 • osobie, która ma szczególne trudności przy wsiadaniu i wysiadaniu musi towarzyszyć jej opiekun.
czytaj dalej >>>

Światowy Dzień Pracy Socjalnej

Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2021 wszystkim pracownikom wykonującym pracę socjalną szczególnie obecnie w trudnych warunkach związanych z pandemią

życzę

zdrowia i wielu okazji do osiągania sukcesów zawodowych, satysfakcji z realizacji zakładanych w ramach pracy socjalnej celów. Każda usamodzielniona osoba, każda zabezpieczona wg potrzeb rodzina jest powodem do Państwa dumy z dobrze wykonanej pracy socjalnej.

W tym roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Pracy Socjalnej 2021 jest słowo, koncepcja i filozofia „UBUNTU Jestem Ja, bo Jesteśmy My” a tym samym zwrócenie uwagi na znaczenie społecznej solidarności i wzmacniania globalnych więzi.

Mirosława Jakubowska

Dyrektor

czytaj dalej >>>

Uwaga na oszustwa metodą „na szczepionkę”

Oszuści modyfikują znaną metodę wyłudzania pieniędzy „na wnuczka”, podając się za przedstawiciela służby zdrowia, bądź za członków rodziny i w ten sposób wyłudzają znaczne sumy pieniędzy. Pomimo licznych apeli policjantów i akcji profilaktycznych mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, nadal odnotowuje się przypadki przekazywania przestępcom przez starsze osoby swoich oszczędności.

Plakat oszustwa na szczepionke

czytaj dalej >>>

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (RITZ). Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon (726 611 611) i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger – pogadajmytutaj) obsługiwane są przez 7 specjalistów – pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci i młodzież z województwa łódzkiego oraz ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty, a także związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.

Telefon jest dostępny przez 7 dni w tygodniu (telefon czynny w godzinach 15.00 – 18.00, czat w godzinach 18.00 – 21.00) oraz możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapchat i Messenger).

Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

czytaj dalej >>>

27 lutego Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach.

Organizacje pozarządowe w naszym regionie działają między innymi w obszarach kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne.

Dzień trzeciego sektora (bo tak nazywane są organizacje pozarządowe) to doskonała okazja do podziękowania organizacjom pozarządowym za ich ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa w różnych obszarach działalności społecznej oraz za naszą dotychczasową współpracę na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie.

czytaj dalej >>>

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli wzorem ubiegłych lat organizowana jest akcja „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w której czynny udział bierze również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Do udziału w akcji zostali wytypowani specjaliści z Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie działającego przy MOPSCOS w Zduńskiej Woli:

 1. Elżbieta Stępniak tel. 724-901-986;
 2. Michał Dutkiewicz tel. 724-901-982.

Z powodu zagrożenia epidemicznego pracownicy socjalni będą dostępni przez cały czas akcji telefonicznie pod podanymi numerami telefonu i chętnie udzielą wszystkim osobom zainteresowanym informacji dotyczących działalności Ośrodka oraz Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

czytaj dalej >>>

Wznowienie działalności Świetlicy środowiskowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż od dnia 17.02.2021 r. została wznowiona działalność Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 -19.00. Z dziećmi pracować będzie dwóch wychowawców. Zajęcia będą się odbywały w dwóch grupach rotacyjnych. Pracownikom oraz uczestnikom zajęć świetlicowych zapewnione zostaną środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości i preparaty dezynfekujące. Funkcjonowanie Świetlicy w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 odbywać się będzie zgodnie z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zapraszamy dzieci z terenu Miasta Zduńska Wola do udziału w zajęciach.

czytaj dalej >>>

Aktywizacja osób po 29 roku życia

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim.

 

Załączniki

czytaj dalej >>>

Apel bezdomność

W związku ze znacznym ochłodzeniem, trudnymi warunkami pogodowymi jak i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z apelem do Mieszkańców Zduńskiej Woli o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania, w tym na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, należy przekazywać służbom społecznym:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B, tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Komenda Powiatowa Policji 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27, tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3, tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:

 • udzielenia schronienia,
 • zapewnienie posiłku lub produktów żywnościowych,
 • zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej.

Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.

 PAMIĘTAJMY

o zachowaniu szczególnej ostrożności sanitarnej

w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się wirusem !!!

czytaj dalej >>>

Dowóz na szczepienia przeciwko COVID-19

Pomagamy osobom niepełnosprawnym i z trudnościami w poruszaniu się dotrzeć na szczepienia przeciwko COVID-19.

Telefon 510 507 403 obsługują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na infolinii można zamówić transport z miejsca zamieszkania do szpitala lub przychodni i z powrotem oraz uzyskać informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Przypominamy, że:

 • transport mogą zamówić osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę;
 • z transportu mogą skorzystać również ci, którzy mają trudności w samodzielnym poruszaniu się i nie mogą dotrzeć do punktu szczepień;
 • przed zamówieniem transportu trzeba być zarejestrowanym na szczepienie – znać datę, godzinę i miejsce przyjęcia szczepionki;
 • pasażerowie, którzy korzystają z miejskiego transportu, muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać bezpieczny odstęp od innych;
 • osobie, która ma szczególne trudności przy wsiadaniu i wysiadaniu musi towarzyszyć jej opiekun.
czytaj dalej >>>

Dopłata do czynszu

Biuro Gospodarki Lokalowej  Urzędu Miasta Zduńska Wola informuje, że najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłatą do czynszu.

Kryteria przyznania:

 • przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy był w ciągu 3 miesięcy przed  złożeniem wniosku o co najmniej 25% niższy niż  miesięczny dochód osiągnięty w 2019 r.
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.),
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek z adnotacją: wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego,
 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Terminy:

 • czas na składanie wniosków upływa 31 marca 2021 r.,
 • dopłaty są przyznawane na okres 6 miesięcy.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy składać:

 • osobiście w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola  Stefana Złotnickiego 13, budynek nr 4, I piętro, pokój nr 414, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Biura na wskazane numery 43 825 02 15 lub 43 825 02 16.
czytaj dalej >>>

Narodowy Programu Szczepień przeciw Covid-19

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV- na terenie Zduńskiej Woli wyznaczone zostały

PUNKTY SZCZEPIEŃ COVID-19 W POWIECIE ZDUŃSKOWOLSKIM

 • Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29 Tel. 43 824 41 55
 • NZOZ ZDUMED Sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 22 Tel. 43 824 99 00
 • NZOZ Medicus, ul. Opiesińska 10-12 Tel. 438232593
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „VALIDUS” s.c., ul. Łaska 29 Tel. 43 824 81 80

Na szczepienie można zarejestrować:

 • za pośrednictwem infolinii 989,
 • przez swoje Internetowe Konto Pacjenta dostępne na www.pacjent.gov.pl,
 • kontaktując się z wybranym punktem szczepień

Od 15 stycznia 2021 r. mogą się rejestrować na szczepienia przeciw COVID-19 seniorzy, którzy skończyli 80 lat.

Od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osób mających trudności z dojazdem do punktu szczepień uruchomiono telefon informacyjny – numer 510 507 403 pod którym można zasięgnąć informacji na temat transportu do punktów szczepień. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00

Załączniki

czytaj dalej >>>

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że istnieje możliwość otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ to 220 % kryterium określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc żywnościowa przysługuje jeśli dochód nie przekracza:

 • 1542,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana przez Parafię im. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli.

Skierowania oraz szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni.

czytaj dalej >>>

Życzenia Świąteczne

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej