Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W okresie od 18 lutego do 24 lutego 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli wzorem ubiegłych lat organizowana jest akcja „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w której czynny udział bierze również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 18 – 24 lutego 2019 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z możliwości bezpłatnego spotkania z prokuratorem oraz specjalistami Punktu ds. Przemocy w Rodzinnie, działającego w ramach MOPSCOS, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli w godzinach od 09:00 do 14:30.

czytaj dalej >>>

Zduńskowolska Karta Seniora

W Zduńskiej Woli realizowany jest program dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”. Mogą z niego korzystać osoby, które ukończyły 60 lat i mieszkają na terenie miasta. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest Zduńskowolska Karta Seniora, uprawniająca do korzystania z systemu promocji, ulg i rabatów. Wnioski o przyznanie Karty przyjmowane są w Biurze Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. S. Złotnickiego 13, budynek nr 4, I piętro, pokój 413.

Wniosek o przyznanie „Zduńskowolskiej Karty Seniora”

Załączniki

czytaj dalej >>>

Apel do mieszkańców

W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszkające i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, apelujemy do Państwa o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami pukającymi do naszych mieszkań.

Sprawcy przestępstw dokonywanych na osobach starszych działają w różnorodny sposób i za pomocą różnych metod, wykorzystują najczęściej zaufanie i „dobre serce” tych ludzi. Bardzo często oszuści pukają do drzwi pod różnymi pretekstami, podając się za osoby urzędowe np. pracownika opieki społecznej lub ZUS-u, hydraulika lub przedstawiciela fundacji, czy stowarzyszenia. Podobne metody działania mogą być wykorzystane przez domokrążców oferujących do sprzedaży tanie towary, czy też osoby innej narodowości proszące o jałmużnę. Po podstępnym wejściu do mieszkania, wykorzystują nawet chwilową nieuwagę i okradają domowników.

Nadal popełnianym przestępstwem, którego ofiarami padają ludzie starsi, jest czyn polegający na wyłudzeniu pieniędzy przez osoby podające się za członków rodziny lub bliskich znajomych, pod pretekstem pilnej życiowej potrzeby. Sprawcy dzwonią na telefon domowy przedstawiając się jako wnuk, wnuczka, siostrzeniec lub siostrzenica. Oszuści mogą także podszywać się pod funkcjonariuszy Policji, informując np. że ktoś z rodziny nie ma pieniędzy, aby zapłacić mandat lub że ktoś z bliskich popełnił przestępstwo lub wykroczenie. Jednocześnie sugerują, iż sprawę można załatwić polubownie poza „granicami prawa”. Chęć udzielenia pomocy bliskim powoduje, że osoby starsze płacą za te „wymyślone historie” znaczne sumy pieniędzy.

Przypominamy! Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa musimy działać rozważniej nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam osób, które pukają do naszych drzwi lub dzwoniąc podszywają się za bliskich. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś zasłaniając się pośpiechem ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji. Nie dajmy się również nabrać na zachrypnięty, zmieniony głos rzekomego wnuczka oraz nie przekazujmy pieniędzy obcym. Jednak najważniejsze jest, by w takim przypadku zawsze najpierw skontaktować się z osobą, do której pożyczka ma trafić, a o każdej próbie wyłudzenia natychmiast informować Policję.

Najlepszym miejscem przechowywania pieniędzy jest konto bankowe. Nie trzymajmy dużych sum gotówki w domu. Takie miejsca ukrycia pieniędzy jak przysłowiowa skarpetka, szafka z bielizną, skrytka pod materacem, puszka po kawie czy schowanie pieniędzy pomiędzy kartki książki,nie uchronią Waszych pieniędzy przed złodziejem.

Źródło: policja.pl
czytaj dalej >>>

Karsznice dla Seniora – Koncert Karnawałowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach projektu „ Karsznice dla Seniora”, które odbędzie się 07 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w filii MDK na os. Karsznice.

czytaj dalej >>>

Program „Mama 4+”

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Dzięki nowym przepisom osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania, uzyskają prawo do otrzymania świadczenia.

Dla kogo „Mama 4+”?

Celem projektowanych przepisów jest zapewnienie dochodu osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub go nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci w rodzinach wielodzietnych.

 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;
 • o świadczenie będą mogły ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat;
 • rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane obywatelom Polski lub osobom, mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcom legalnie przebywającym na terytorium Polski;
 • uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Po wejściu w życie nowych przepisów osoby spełniające kryteria, będą mogły złożyć wniosek do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

czytaj dalej >>>

Fundacja Przystań z Nami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Fundacja Przystań z Nami w ramach współpracy z Urzędem Miasta Zduńska Wola oferuje  bezpłatne:

 • – wsparcie indywidualne
 • – wsparcie grupowe
 • – wsparcie rodziny
 • – warsztaty „uwolnij ciało od stresu”
 • – indywidualne treningi personalne
 • – doradztwo zawodowe
 • – konsultacje dietetyczne

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Rejestracja: e-mail: kontakt@przystanznami.pl

tel. +48 605 604 777

Facebook: Grupa Wsparcia Fundacji Przystań z Nami (on-line 24h)

https://przystanznami.pl/

czytaj dalej >>>

Apel w sprawie przemocy domowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej apeluje o zgłaszanie wszelkich aktów przemocy domowej.  Jesteś ofiarą przemocy? Byłeś świadkiem przemocy? Nie zwlekaj reaguj!

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy, np.:

 • przemocy fizycznej (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie)
 • przemocy psychicznej (np. wyśmiewanie, obrażanie, ciągłe krytykowanie, upokarzanie, poniżanie, szantażowanie, kontrolowanie)
 • przemocy seksualnej (np. zmuszanie do współżycia)
 • przemocy ekonomicznej (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie)

Jeżeli doznałaś/eś podobnych zdarzeń jesteś ofiarą przemocy

Jeżeli widziałeś/aś podobne zdarzenia jesteś świadkiem przemocy

Pamiętaj – sprawca karmi się przemocą!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej

Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół ds. Przemocy
w Rodzinie.

W jego skład wchodzą:

Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982

Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą

w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26

oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, socjalną i prawną, wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, edukację pokrzywdzonych i sprawców przemocy, pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych oraz udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Pomocy udzielają: psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator, specjalista pracy socjalnej.

Zapisy u specjalistów pracy socjalnej w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:40 – 17:40 lub pod nr tel. 724 901 986, 724 901 982.

PAMIĘTAJ!!!

Powiadom służby. Zareaguj!

Nie bądź obojętny!

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu „Karsznice dla Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, serdecznie zaprasza wszystkich seniorów zamieszkałych na os. Karsznice do udziału w kolejnym spotkaniu projektu „Karsznice dla Seniora”, które odbędzie się w dniu 15.01.2019 r. o godz. 15:00 w filii Miejskiego Domu Kultury na os. Karsznice.

W programie:

– prelekcja lekarza rodzinnego

– przesiewowe badanie cukru, ciśnienia tętniczego

– test słuchu i badanie audiologiczne

– występ artystyczny grupy integracyjnej Sploty Teatralne „Naprawdę jaka jesteś”

– wystawy rękodzieła

– pogadanki przy poczęstunku

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób starszych po 60-tym roku życia oraz rozszerzenie dostępu do usług społecznych poprzez kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Osiedla Karsznice.

czytaj dalej >>>

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera

W 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza zainteresowanych nabyciem kompetencji komputerowych mieszkańców województwa łódzkiego z pokolenia 45+ do wzięcia udziału w III edycji projektu pn. „UCYFROWIENI”.

Bezpłatne warsztaty z obsługi komputera i Internetu zorganizowane w siedzibie urzędu w Łodzi, przy alei Piłsudskiego 8 prowadzone są przez pracowników urzędu.

czytaj dalej >>>

Zmiana numerów kont bankowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że od dnia 01.01.2019 r. ulegną zmianie numery rachunków kont bankowych. W związku z tym prosimy o niedokonywanie wpłat na dotychczasowe rachunki. O nowych numerach kont poinformujemy Państwa niezwłocznie.

czytaj dalej >>>

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Niech wielka moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie nadzieję, radość i spokój, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem w życiu prywatnym i zawodowym. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy

Dyrektor oraz Pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli

czytaj dalej >>>

Empatyczna Edukacja ⇒ Empatyczna Polska

MOPSCOS został partnerem II konferencji z cyklu Empatyczna Edukacja ⇒ Empatyczna Polska, organizowanej przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, Szkołę Trenerów komunikacji opartej na Empatii oraz Miejski Dom Kultury Centrum Integracji Ratusz.

W dniach 12 – 13.10.2018 r. w wykładach i warsztatach pt. „Komunikacja, która zbliża – czyli jak budować mosty, a nie mury” oraz „Dwa mózgi w szkole czyli dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka?” udział wzięli pracownicy socjalni, asystenci rodziny i rodziny objęte wsparciem naszego Ośrodka.

Celem głównym spotkań było poznanie komunikacji szczerej, opartej na faktach i pozwalającej znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie oraz poznanie etapów dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego, konsekwencji zmian w okresie adolescencji i szukania rozwiązań w zrozumieniu nastolatka.

Prelegentami dwudniowych wykładów i warsztatów byli: prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, dr Marek Kaczmarzyk, dr Marzena Żylińska, prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko.

 

czytaj dalej >>>

Zaproszenie do udziału w projekcie „Karsznice dla Seniora”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Karsznice dla Seniora”. Pierwsze spotkanie rozpoczynające projekt odbędzie się 15 listopada o godzinie 15:00.

Zapraszamy wszystkich Seniorów zamieszkujących na osiedlu Karsznice.

czytaj dalej >>>

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że od dnia 15.10.2018 r. będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018. Ośrodek nawiązał współpracę z Ruchem Pomocy Bezrobotnym ul. Mickiewicza 11b i Parafią św. Pawła Apostoła ul. Zielona 49a.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych, codziennie w godzinach 7:30 – 15 :30.

czytaj dalej >>>

Dyżury pracownika socjalnego w MDK w Karsznicach

Od miesiąca października 2018 r. w Filii MDK ul. 1-go Maja 5 – 7 w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 13:00 do 15:30 dyżur pełni pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

Podczas dyżuru zainteresowani mieszkańcy Osiedla Karsznice otrzymają informację o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia między innymi z obszaru pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo – wychowawczych oraz o możliwości skorzystania z porad specjalistów w związku z występującymi problemami.

Serdecznie zapraszamy.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej