Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Otwarcie Punktu ds Przemocy w Rodzinie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 czerwca 2020 r. specjaliści Punktu ds. Przemocy w Rodzinie będą dostępni w siedzibie Zduńskowolskiego Centrum Integracji Plac Wolności 26.

Godziny pracy:

Prawnik Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Specjalista terapii uzależnień Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
czytaj dalej >>>

27 Maja – Dzień Pracownika Samorządowego

czytaj dalej >>>

26 Maja – Dzień Matki

czytaj dalej >>>

MOPSCOS dziękuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli serdecznie dziękuje Grupie Motocyklowej APC Moto-Pasja Zduńska Wola za przekazane przyłbice. Będą one służyły pracownikom socjalnym i asystentom rodziny w trakcie wykonywania obowiązków.

czytaj dalej >>>

Ogłoszenie o naborze do mieszkania chronionego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi nabór do mieszkania chronionego, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola. Mieszkanie chronione przygotowuje osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacje można uzyskać na stronie ośrodka http://mopscos.pl/pomoc-spoleczna/mieszkanie-chronione/
oraz pod nr telefonów – 823 53 26, 823 53 44, 823 53 73, 823 53 95, 823 53 96.

czytaj dalej >>>

30 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

30 kwietnia po raz czternasty na całym świecie obchodzony jest Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Ma uświadomić wszystkim dorosłym, jak szkodliwe i destrukcyjne jest stosowanie kar cielesnych. Sporządzony na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka raport za 2014 rok bije na alarm – wciąż 61% polskiego społeczeństwa aprobuje przemoc w wychowaniu, a 33% dorosłych uważa, że bicie nikomu jeszcze nie zaszkodziło (badania TNS OBOP 2014).
W Polsce zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich wprost zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim.
Wierzymy, że mieszkańcy Zduńskiej Woli nie mają wątpliwości, że przemoc (zarówno fizyczna jak i psychiczna) jest najgorszą z możliwych rzeczy jakie mogą spotkać dziecko. Ale nie wystarczy być dobrym rodzicem dla własnego dziecka, ale także reagować w sytuacjach, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dzieci. Nie reagując – przyzwalamy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka, reaguj – masz obowiązek!!! Zadzwoń!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

 • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
 • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30. W Ośrodku funkcjonuje Zespół ds. Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą:
  • Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982
  • Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 902
 • Punkt ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

Dyżury specjalistów:

Prawnik
510 507 406
Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog
510 507 382
Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Specjalista terapii uzależnień
510 507 403
Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej
724 901 986
Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator
510 507 427
Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945
 • Niebieska Linia: 801 112 00 02
 • Bezpłatny kryzysowy telefon dla dzieci i młodzieży: 116-111
  Czynny codziennie od: 12.00 do: 02.00
 • Bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Infolinia Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  Czynny od poniedziałku do  piątku w godzinach: 8.00 – 16.00
czytaj dalej >>>

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje o nowym programie działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”.
Rozszerzona została grupa osób uprawnionych do posiadania Karty. Program obejmuje swoim działaniem nie tylko rodziny wychowujące dzieci, ale również osoby, które miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Wniosek o przyznanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź bądź za pomocą platformy ePUAP.
Nowe wzory wniosków będą dostępne od dnia 17 maja 2020 r. na stronie internetowej RCPS w Łodzi: www.rcpslodz.pl w zakładce Dziecko i Rodzina, podzakładka Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są pod nr telefonu: 42 203 48 67, Pani Dominiki Kielanowskiej, adres e-mail: karta@rcpslodz.pl
Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z w/w programu.

czytaj dalej >>>

„Twój Parasol” – aplikacja mobilna dla ofiar przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej ,,Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie: https://twojparasol.com
Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być przydatne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.
Jednocześnie przypominamy, że MOPSCOS w Zduńskiej Woli nieustannie  prowadzi  działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dostępni są na bieżąco specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholog, prawnik i terapeuci uzależnień.
W ramach struktury organizacyjnej MOPSCOS w Zduńskiej Woli funkcjonuje  Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.  Z powodu zagrożenia epidemiologicznego obecnie specjaliści z Punktu udzielają wsparcia telefonicznie:

Dyżury specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
siedziba przyjęć: Zduńskowolskie Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26

Punkt  ds. Przemocy w Rodzinie

Prawnik
510 507 406
Beata Stolińska Poniedziałek
Wtorek
Środa
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800
Psycholog
510 507 382
Emilia Szaflik Piątek 1300 – 1700
Specjalista terapii uzależnień
510 507 403
Kamila Gałęska Środa   900 – 1400
Starszy specjalista pracy socjalnej
724 901 986
Michał Dutkiewicz Poniedziałek
Wtorek
Czwartek
Piątek
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
1540 – 1740
Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator
510 507 427
Władysław Piotrowski Czwartek 1545 – 1945

 

Specjaliści udzielający wsparcia przez telefon są gotowi tej pomocy udzielić. Nie wahajmy się z niej skorzystać.

Tutaj też możesz szukać pomocy:

 • Antydepresyjny telefon forum przeciw depresji: 22 594 91 00
  – czynny w środy i czwartki od 1700 do 1900
 • Antydepresyjny telefon zaufania fundacji ITAKA: 22 654 40 41
  – czynny w poniedziałki  od 1700 do 2000
 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  – czynny codziennie (z wyjątkiem dni świątecznych) od 1400 do 2200
 • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
  czynny codziennie 0d 1200 do 0200
 • Bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania  Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12
  czynny poniedziałek – piątek od 800 do 1600
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. Babińskiego
    42 71 55 738 – czynny poniedziałek – piątek od 800 do 1900
 • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego: 800 70 22 22
  –  czynny codziennie cała dobę.

czytaj dalej >>>

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Dodatkowych informacji udzielają:

Beata Synowiec – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 07
Monika Serafin – Koordynator Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 82
Beata Stolińska – Radca prawny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21b, tel. 43 823 53 92 (czwartek 1000 – 1200, piątek 1000 – 1200)

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w formie papierowej na adres: Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21b lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mopscos.pl

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98 – 220 Zduńska Wola, tel.: 43 823 53 20, adres e- mail: sekretariat@mopscos.pl
  Dane Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21B: tel. 43 825 53 20, adres e – mail: iod@mopscos.pl
 2. Celem zbierania danych jest prowadzenie rekrutacji.
 3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z kandydatem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podjęciu decyzji  w tym profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru i zostały umieszczone w protokole).
 10. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone na wskazany adres lub odebrane osobiście. W przypadku braku adresu po upływie miesiąca dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
czytaj dalej >>>

Sprawdź, jak uzyskać potrzebne wsparcie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pomaga – sprawdź, jak uzyskać potrzebne wsparcie!

Wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, pomoc osobom objętym kwarantanną, a także telefoniczne wsparcie specjalistów – sprawdź, jaką pomoc ze strony Ośrodka możesz uzyskać w związku z aktualnym stanem epidemii.

Dla osób starszych samotnych lub samotnie gospodarujących, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy a są jej pozbawione oraz dla osób objętych kwarantanną (zgłoszonych do sanepidu)

Formy pomocy:

 • zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych,
 • dostarczanie do domu podstawowych produktów żywnościowych, artykułów higieny osobistej, leków,
 • specjalistyczne poradnictwo,
 • usługi opiekuńcze.

W celu uzyskania wyżej wymienionej pomocy należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami Ośrodka od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530

Telefony : 43 823 53 26, 43 823 53 44, 43 823 53 73, 43 823 53 95, 43 823 53 96

Prośby o takie wsparcie można także przekazywać na adres: sekretariat @mopscos.pl

Sytuacja zagrożenia epidemicznego może być trudnym przeżyciem, wywołującym stres czy stany depresyjno-lękowe, dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uruchomił nieodpłatne wsparcie specjalistów Punktu ds. Przemocy w Rodzinie. Zaproszenie do telefonicznej rozmowy z psychologiem, prawnikiem, specjalistą terapii uzależnień, specjalistą ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediatorem Ośrodek kieruje do wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość czy też czują się teraz opuszczeni i samotni.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać i uzyskać pomoc – zadzwoń do specjalisty Punktu ds. Przemocy w Rodzinie.

POMOC SPECJALISTYCZNA W FORMIE TELEPORAD

Specjalista

Udzielanie teleporad

Godziny

Nr telefonu

Psycholog

piątek

1300 – 1700

510 507 382

Prawnik

poniedziałek, wtorek, środa

1600 – 1800

510 507 406

Specjalista terapii uzależnień

środa

900 – 1400

510 507 403

Specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator

czwartek

1545 – 1945

510 507 427

Specjalista pracy socjalnej

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

1540 – 1740

724 901 986

 

Pomoc dla osób bezdomnych

Proszę zgłaszać osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej (na klatkach schodowych, pustostanach itp.) pod numer telefonu od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 telefon 43 823 53 95 lub 724 901 956.

Formy pomocy:

 • Skierowanie do Schroniska dla osób bezdomnych,
 • W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) osoby bezdomne mogą kontaktować się z pracownikiem Ośrodka, który wskaże miejsce odbioru żywności.

Pomoc dla rodziny

W okresie zamknięcia placówek edukacyjnych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek udziela wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Pomoc przyznawana jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 150% kryterium dochodowego osoby samotnej tj. 1.051,50 zł oraz dla osoby w rodzinie 792 zł.

Pamiętajmy o seniorach, samotnych i osobach z niepełnosprawnościami.

Pamiętajmy, że niezależnie od wsparcia udzielanego przez Ośrodek, wszyscy możemy pomagać osobom w swoim otoczeniu: seniorom, samotnym, osobom z niepełnosprawnościami. Każdy z nas może wspierać w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy zdalne załatwianie spraw urzędowych.

Zadbajmy, by seniorzy czy osoby samotne nie czuły się w tych dniach pozostawione bez pomocy – okazujmy zainteresowanie, podtrzymujmy relacje, postarajmy się o regularny kontakt telefoniczny.

czytaj dalej >>>

Poradnictwo specjalistyczne – zadzwoń, jeśli potrzebujesz!

Szanowni Państwo, jeżeli w tych trudnych dniach potrzebujecie wsparcia specjalisty, możecie skorzystać z telefonów, pod którymi są dostępni psycholodzy z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Szadkowskiej.

W dniach 25-27.03.2020 r. dyżur będzie trwał do godziny 15:15 pod numerem telefonu 723-913-737.

Od 30 marca b.r. grafik telefonicznych dyżurów psychologów będzie następujący:

 • Poniedziałek   8:15 – 15:15 pod numerem telefonu: 723-913-737
 • Wtorek           16:00 – 19:00 pod numerem telefonu: 726-028-388
 • Środa              16:00 – 19:00 pod numerem telefonu: 726-028-388
 • Czwartek        16:00 – 19:00 pod numerem telefonu: 726-028-388

Pracownik socjalny Punktu ds. Przemocy w Rodzinie działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B, 98-220 Zduńska Wola, udziela poradnictwa w formie telefonicznej pod nr telefonu:

 • wtorek i piątek 15:40 – 17:40 pod numerem telefonu: 724-901-986
 • poniedziałek i czwartek 15:40 – 17:40 pod numerem telefonu: 724-901-986
czytaj dalej >>>

Odwołanie spotkania dla opiekunów i rodzin osób z zespołami otępiennymi

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i występowanie koronawirusa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że nie odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla opiekunów, które zaplanowano w dniu 25.03.2020 r.

czytaj dalej >>>

WYPŁATY W KASIE MOPSCOS

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, że:

KASA OŚRODKA CZYNNA JEST DO DNIA 13.03.2020 r. 

Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wszystkie świadczenia będą przekazywane świadczeniobiorcom na wskazane konta bankowe lub za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Decyzje przyznające świadczenia również będą przekazywane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

czytaj dalej >>>

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W okresie od 21 lutego do 28 lutego 2020 r. w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli wzorem ubiegłych lat organizowana jest akcja „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”, w której czynny udział bierze również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 21 do 28 lutego 2020 roku osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z możliwości bezpłatnego spotkania z prokuratorem oraz specjalistami Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie, działającego w ramach MOPSCOS, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w godzinach jej urzędowania.

czytaj dalej >>>

„Koperta życia”

„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych informacji o seniorze.

„Koperta życia” przyspiesza ratownikom medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących uratować życie, ułatwia także prace innym służbom oraz zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób starszych.

Akcja skierowana jest do osób:

 • przewlekle chorych
 • starszych powyżej 65 roku życia
 • samotnych
 • zamieszkujących na terenie Miasta Zduńska Wola

„Kopertę życia” można odbierać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12, budynek nr 4, pok. 413.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej