Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w Łodzi Fundacja Subvenio realizuje wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy Przestępstwem. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultację psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa. Fundacja oferuje także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa. Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa. W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek – godziny 10 – 20

środa, czwartek, piątek – godziny 8 – 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt „Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019 – 2021. W 2020 roku uruchomiony zostanie  obiekt  centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz  psychologiczne. Wprowadzona będzie także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

Specjalistyczne Centrum Pomocy 2019 – 2021

czytaj dalej >>>

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Centrum kształcenia i wychowania OHP w Dobieszkowie prowadzi nabór na rok szkolny 2019/2020 młodzieży w wieku 15 – 18 lat do:

 1. szkoły podstawowej z klasami przysposabiającymi do pracy – klasy VII i VIII
 2. szkoły branżowej I stopnia – klasy I, II, III

Szkoły oraz warsztaty praktycznej nauki zawodu działają na terenie dobieszkowskiego centrum. Przyuczenie oraz nauka zawodu odbywać się będzie w zawodach: kucharz, fryzjer, krawiec, stolarz i ślusarz.

Uczestnikowi zapewnione zostaną bezpłatnie:

 • wyżywienie i zakwaterowanie w internacie
 • 24 godzinna pomoc pedagoga i psychologa
 • pomoc w nauce oraz zajęcia wyrównawcze, socjoterapeutyczne
 • bezpłatne praktyki zagraniczne w ramach projektów UE
 • poszerzenie uzdolnień w różnorodnych kołach zainteresowań

Prosimy o kierowanie zainteresowanych do:

Hufca pracy w Zduńskiej Woli,

ul. Szadkowska 6c,

tel. 43 785 700 589

e-mail: hufiec5-15@lodz.ohp.pl

czytaj dalej >>>

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Dnia 26 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. Jego celem jest zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia.

Osoby potrzebujące wsparcia i pomocy prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do specjalistów Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

czytaj dalej >>>

Gala finałowa projektu „Karsznice dla Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, serdecznie zaprasza wszystkich seniorów zamieszkałych na os. Karsznice do udziału w Gali finałowej projektu „Karsznice dla Seniora”, która odbędzie się w dniu 12.06.2019 r. o godz. 15:00 w filii Miejskiego Domu Kultury na os. Karsznice.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób starszych po 60-tym roku życia oraz rozszerzenie dostępu do usług społecznych poprzez kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Osiedla Karsznice.

czytaj dalej >>>

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na terenie powiatu zduńskowolskiego został uruchomiony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoba pierwszego kontaktu pełni dyżur w Zduńskiej Woli w budynku przy ul. Łaska 88 (III piętro, pokój 335).

Po BEZPŁATNĄ pomoc można się zgłaszać od poniedziałku do soboty (informacja na plakacie):

Poniedziałek – wtorek 1300-2000

Środa – piątek 800-1500

Sobota 1000-1400

Aby otrzymać pomoc należy:

 • spotkać się z osobą pierwszego kontaktu,
 • uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub świadka przestępstwa,
 • przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające przestępstwo.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem:

 • przemocy domowej,
 • przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • przestępstwa seksualnego,
 • kradzieży/ oszustwa,
 • wypadku drogowego,
 • pozbawienia alimentów,
 • innego przestępstwa

zgłoś się po darmową pomoc prawną, psychoterapeutyczną, psychologiczną, materialną.

Pomoc materialna obejmuję między innymi:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie robót budowlanych, tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia.

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem
Całodobowa infolinia
98-220 Zduńska Wola
ul. Łaska 88
Tel. 43 659 20 09

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola
Łaska 88
tel. 43 659 20 09

https://www.trampolinazdunskawola.com/

czytaj dalej >>>

Impreza towarzysząca Konferencji Empatyczna Edukacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką polskiej szkoły na Imprezę towarzyszącą II Konferencji Empatyczna Edukacja => Empatyczna Polska, która odbędzie się w 24 maja 2019 r. w godzinach 17:00 – 20:30 w Ratuszu. Współorganizatorami wydarzenia są Władze Miasta, Powiatu oraz Gminy Zduńska Wola. Podczas imprezy podjęty zostanie temat polskiej szkoły, sposobów rozwiązania jej problemów poprzez wykorzystanie efektywnych metod kształcenia i wiedzy, która wspiera procesy uczenia się uczniów i pracę nauczyciela.

Program wydarzenia:

17:00 – Otwarcie Konferencji

17:15 – Spektakl: MURY II

17:45 – Zmiana w edukacji jest możliwa – Anna Szulc

18:30 – Przerwa

18:45 – Edukacja w dialogu – prof. Małgorzata Żytko (UW)

19:20 – Cyfrowa edukacja w empatycznej szkole – prof. Lech Mankiewicz (PAN)

19:55 – Dyskusja z udziałem publiczności

20:25 – Zakończenie Konferencji.

https://www.empatycznapolska.pl/

czytaj dalej >>>

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Strony internetowe:

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online

czytaj dalej >>>

Spotkanie informacyjne dotyczące międzynarodowego pośrednictwa pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza osoby bezrobotne oraz zainteresowane pracą za granicą na spotkanie informacyjne dotyczące międzynarodowego pośrednictwa pracy realizowanego w ramach sieci EURES, które odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. o godz. 10.00 w PUP. W trakcie spotkania będzie można uzyskać ogólne informacje o sieci EURES, zasadach rekrutacji pracowników w UE lub EFTA, warunków życia i pracy w UE lub EFTA.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli – Panią Kingą Palma, pokój nr 9 lub pod numerami telefonów 43 823 23 27 wew. 262, 43 824 71 33.

czytaj dalej >>>

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zduńskiej Woli

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Na terenie powiatu zduńskowolskiego został uruchomiony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Osoba pierwszego kontaktu pełni dyżur w Zduńskiej Woli w budynku przy ul. Łaska 88 (III piętro, pokój 335).

Po BEZPŁATNĄ pomoc można się zgłaszać od poniedziałku do soboty (informacja na plakacie):

Poniedziałek – wtorek 1300-2000

Środa – piątek 800-1500

Sobota 1000-1400

Aby otrzymać pomoc należy:

 • spotkać się z osobą pierwszego kontaktu,
 • uzupełnić prosty wniosek o udzielenie pomocy osobie pokrzywdzonej przestępstwem lub świadka przestępstwa,
 • przynieść ze sobą dokumenty potwierdzające przestępstwo.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem:

 • przemocy domowej,
 • przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • przestępstwa seksualnego,
 • kradzieży/ oszustwa,
 • wypadku drogowego,
 • pozbawienia alimentów,
 • innego przestępstwa

zgłoś się po darmową pomoc prawną, psychoterapeutyczną, psychologiczną, materialną.

Pomoc materialna obejmuję między innymi:

 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń;
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie robót budowlanych, tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia.

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem
Całodobowa infolinia
98-220 Zduńska Wola
ul. Łaska 88
Tel. 43 659 20 09

 

Kontakt:

Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola
Łaska 88
tel. 43 659 20 09

https://www.trampolinazdunskawola.com/

czytaj dalej >>>

Internetowe Konto Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło od maja 2018 r. usługę dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod adresem: https://pacjent.gov.pl, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m. in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki.

Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą dwóch kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony.
 2. Logowanie do IKP następuje na stronie https://pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego.

Logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

czytaj dalej >>>

Kolorowe Osiedlowe Jaja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przyłącza się do organizowanego przez filię Miejskiego Domu Kultury os. Karsznice happeningu „Kolorowe Osiedlowe Jaja”, który polegał będzie na zdobieniu drzew ozdobami wielkanocnymi. Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie integracyjnej dnia 08 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30 na Placu Zwycięstwa (os. Karsznice).

czytaj dalej >>>

Spotkania dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie obywają się cykliczne spotkania prowadzone przez psychologa w ramach Grupy Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.

Jeśli jesteś lub byłeś/aś ofiarą przemocy w rodzinie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w każdy piątek o godzinie 15:00 w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie znajdującym się w Zduńskowolskim Centrum Integracji, pokój nr 37.

Szczegółowych informacji udzielają specjaliści Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej:

Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982

Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

czytaj dalej >>>

Spotkanie w ramach projektu „Karsznice dla Seniora”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli serdecznie zaprasza seniorów – mieszkańców os. Karsznice, do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Karsznice dla Seniora”:

27 marca 2019 r. (środa)

o godz. 15:00

w filii MDK na os. Karsznice, ul. 1 – go Maja 5 – 7.

czytaj dalej >>>

Spotkanie informacyjne w PUP dotyczące zawodu policjanta

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym z zakresu promocji zawodu policjanta w dniu 04.04.2019 r. o godzinie 10:00 .

W trakcie spotkania zostaną omówione procedury rekrutacji do służby w Policji przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli: Pani Aleksandra Górska, Pani Kinga Palma, pokój nr 9 lub pod numerami telefonów: 43 823 23 27 wew. 262, 43 824 71 33.

Powiatowy Urząd Pracy
w Zduńskiej Woli
ul. Getta Żydowskiego 4
tel. 43 823 23 27 wew. 262

czytaj dalej >>>

Nabór wniosków o zorganizowanie szkoleń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli przyjmuje wnioski o zorganizowanie szkoleń w ramach środków Funduszu Pracy.

Nabór prowadzony będzie od 01.03.2019 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych w związku z chęcią podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 1. braku kwalifikacji zawodowych,
 2. konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 3. utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 4. braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

W związku z powyższym do składania wniosków zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

Aktualnie obowiązujące regulaminy i aktualne wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zdunskawola.praca.gov.pl, zakładka – dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 4, w sekretariacie – pokój nr 12. Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 1, 2, 3, 8; Tel: (43) 823 23 27 wew. 265, 258, 264, 257.

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej