Dodatek węglowy

Jak wynika z przepisów ustawy o dodatku węglowymi, 3 tysiące złotych trafi do osób, które ogrzewają swoje domostwa węglem i zadeklarowały to w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 2 sposoby:

  • osobiście, składając go w placówce MOPSCOS w Zduńskiej Woli przy ulicy Królewskiej 8;
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP wybierając podmiot: mops_zdunskawola

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwa domowego. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje jeden dodatek węglowy. We wniosku należy wskazać także miejsce zamieszkania oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie .doc

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie .docx

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego w formacie .pdf

Klauzula Informacyjna na dodatek węglowy

 

 

Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli