rok.
10.01.2013
Rozeznanie rynku - szkolenia i poradnictwo w ramach Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie szkolenia i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz doradztwa prawnego w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Powyższe zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w 2013r.
 


21.12.2012
Ogłoszenie wyników przetargu - przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu miasta Zduńska Wola.
 


14.12.2012
Rozeznanie rynku - szkolenia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Powyższe zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w 2013r.
 


14.12.2012
Rozeznanie rynku - szkolenie pierwsza pomoc
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na świadczenie usługi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Powyższe zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w 2013r.
 


14.12.2012
Rozeznanie rynku - wycieczki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na organizację wycieczek w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Powyższe zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w 2013r.
 


14.12.2012
Rozeznanie rynku - wyjazd integracyjny dla dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przesyłania ofert na zorganizowaniu letniego wyjazdu integracyjnego dla 40 dzieci z terenu miasta Zduńska Wola w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Powyższe zamówienie publiczne zostanie zrealizowane w 2013r.
 


07.12.2012
Ogłoszenie wyników przetargu - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza wyniki przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 


03.12.2012
Ogłoszenie o przetargu - przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu miasta Zduńska Wola.
 


06.11.2012
Ogłoszenie o przetargu - przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 


06.09.2012
Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego - zajęcia dla osób z problemem alkoholowym
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć w grupie samopomocowej dla osób z problemem alkoholowym w ramach Projektu „Maksymilian” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 następna strona >>