rok.


Punkt Informacji Obywatelskiej jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Zadanie to jest realizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej przez specjalistów zatrudnionych w MOPS. Specjaliści przyjmują w Zduńskowolskim Centrum Integracji Pl. Wolności 26.
Głównym celem utworzenia i prowadzenia Punktu Informacji Obywatelskiej jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców miasta Zduńska Wola oraz poszerzenie wiedzy o uprawnieniach i zobowiązaniach wynikających z przepisów prawa i zasad współżycia społecznego.

Cele działalności Punktu Informacji Obywatelskiej:
 • pomoc ludziom zgubionym w ciągle zmieniającym się gąszczu przepisów prawnych, administracyjnych, w procedurach i strukturach instytucji i urzędów (zwiększanie poczucia odpowiedzialności za swoją sytuację, zwiększenie aktywności w działaniach na rzecz poprawy swojej sytuacji życiowej, satysfakcja z załatwionych spraw)
 • nawiązanie i kształtowanie nowego rodzaju kontaktów z mieszkańcami
 • zmiana nastroju społecznego poprzez informowanie i włączanie mieszkańców w podejmowane lokalnie działania
Działalność Punktu ma charakter prospołeczny, a korzystanie z oferowanych form wsparcia jest całkowicie bezpłatne.
Osobom zgłaszającym się do PIO jest zapewniona: kompetencja, poufność, bezstronność, otwartość, rzetelność informacji. Każda osoba może uzyskać poradę lub informację.

Zadania:
 • służymy informacją
  1. posiadamy lokalne informatory i broszury punktów pomocowych, organizacji i urzędów
  2. korzystamy z ulotek i informatorów o organizacjach, urzędach i instytucjach w zależności od problemu
  3. informujemy różnymi drogami o podejmowanych lokalnie działaniach
  4. wspieramy się Kodeksem Postępowania Administracyjnego i Cywilnego, wzorami pism procesowych, poradnikami
 • wspólnie z zainteresowanym określamy problem i podejmujemy kroki w celu jego rozwiązania
 • tworzymy bezpośrednie relacje; w zwykłym ludzkim kontakcie sprawy stają się możliwe do rozwiązania
Zakres udzielanych porad i informacji:
 • pomagamy pisać pisma urzędowe np. ponaglenia, odwołania, skargi, zażalenia, wnioski
 • piszemy pisma procesowe np. o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozwy rozwodowe, o ustalenie ojcostwa, alimentacyjne
 • doradzamy w sprawach spadkowych i prawie pracy
 • radzimy w kłopotach lokalowych
 • wspólnie z zainteresowanym piszemy CV, listy motywacyjne

Skorzystaj z bezpłatnych porad fachowców:

Pracownik socjalny Środa 800 - 1000
Piątek 800 - 1000
Dzielnicowy Środa 800 - 1000
Prawnik Piątek 1000 - 1200

- innych specjalistów w zależności od potrzeb.

POMOC MOŻESZ UZYSKAĆ W:
Zduńskowolskim Centrum Integracji Pl. Wolności 26, parter

ZAPRASZAMY