rok.

Projekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych w roku 2015.

1.Projekt "Mieszkanie bez długu".

Pokaż opis projektu

2. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Pokaż opis projektu

3. Projekt socjalny "Myślę więc jestem".

Pokaż opis projektu

4. Projekt socjalny "Dzieci dzieciom".

Pokaż opis projektu

5. Czerwiec Aktywnych Społeczności - Piknik Integracyjny CAL ph."Postaw na rodzinę".

Pokaż opis projektu

6. Projekt socjalny "Rowerami za miasto" - 20.06.2015r.

Pokaż opis projektu

7. Projekt "Energetyczny tornister"- 26.08.2015r

Pokaż opis projektu

8. Projekt socjalny "Czar Świat Bożego Narodzenia" - 18.12.2015 r.

Pokaż opis projektu

9. "Lato w mieście".

Pokaż opis projektu

10. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Pokaż opis projektuProjekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych w roku 2014.

1. Projekt "Mieszkanie bez długu".

Pokaż opis projektu

2. Projekt "Internet bez barier szansą na lepsze jutro Zduńskiej Woli".

Pokaż opis projektu

3. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Pokaż opis projektu

4. Projekt socjalny "Rodzinny Dzień Dziecka".

Pokaż opis projektu

5. Czerwiec Aktywnych Społeczności - Piknik integracyjny CAL.

Pokaż opis projektu

6. Projekt "Energetyczny tornister".

Pokaż opis projektu

7. Projekt "Kawa dla Seniora" - II edycja.

Pokaż opis projektu

8. Projekt socjalny - "Konsekwencje - wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu".

Pokaż opis projektu

9. Projekt "Czysty Aniołek".

Pokaż opis projektu

10. Projekt "Mam prawo do odpowiedniego życia i zabezpieczenia socjalnego".

Pokaż opis projektu

11. Projekt "Lato w mieście".

Pokaż opis projektu

12. Resortowy program "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej".

Pokaż opis projektu

13. Działalność Klubu "Uśmiech Seniora".

Pokaż opis projektuProjekty socjalne realizowane przez pracowników socjalnych w roku 2013.

1. Projekt "Mieszkanie bez długu".

Pokaż opis projektu

2. Program pomocy dłużnikom.

Pokaż opis projektu

3. Projekt "Internet bez barier szansą na lepsze jutro Zduńskiej Woli".

Pokaż opis projektu

4. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Pokaż opis projektu

5. Projekt socjalny Międzynarodowy Dzień Dziecka na terenie Osiedla Karsznice.

Pokaż opis projektu

6. Projekt socjalny "Rodzinny Dzień Dziecka".

Pokaż opis projektu

7. Projekt socjalny "Dobry początek".

Pokaż opis projektu

8. Projekt socjalny "Skarby Zduńskiej Woli - rowerem po mieście".

Pokaż opis projektu

9. Czerwiec Aktywnych Społeczności - Piknik integracyjny CAL.

Pokaż opis projektu

10. Impreza środowiskowa - "Dzień Sąsiada"

Pokaż opis projektu

11. Działalność Klubu "Uśmiech Seniora".

Pokaż opis projektu

12. Spotkanie edukacyjne pracowników socjalnych MOPS COS w Zduńskiej Woli z uczniami klas IV, V, VI uczącymi się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli.

Pokaż opis projektu

13. Projekt "Energetyczny tornister".

Pokaż opis projektu

14. Akcje, wydarzenia.

Pokaż opis projektu

15. Spotkania o charakterze edukacyjno informacyjnym z obszaru profilaktyki zdrowotnej.

Pokaż opis projektu

16. Spotkania animacyjne dotyczące form integracji społecznej oraz zawodowej.

Pokaż opis projektu

17. Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej.

Pokaż opis projektu

18. Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy.

Pokaż opis projektuProjekty socjalne, imprezy, wydarzenia realizowane w roku 2012.

1.Projekt "Mieszkanie bez długu".

Pokaż opis projektu

2. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Pokaż opis projektu

3. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Pokaż opis projektu

4. Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych.

Pokaż opis projektu

5. Dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci.

Pokaż opis projektu

6. Spotkania o charakterze edukacyjno informacyjnym z obszaru profilaktyki zdrowotnej.

Pokaż opis projektu

7. Spotkania animacyjne dotyczące form integracji społecznej i zawodowej.

Pokaż opis projektu

8. Projekt "Energetyczny tornister".

Pokaż opis projektu

9. Impreza środowiskowa w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności "Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności".

Pokaż opis projektu

10. Piknik Rodzinny

Pokaż opis projektu

11. Festyn rodzinny "Od obiadu do euro".

Pokaż opis projektu

12. Impreza środowiskowa "Dzień Sportu".

Pokaż opis projektu

13. Impreza środowiskowa "Dzień Sąsiada".

Pokaż opis projektu

14. Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej.

Pokaż opis projektu

15. Działalność Klubu "Uśmiech Seniora".

Pokaż opis projektuProjekty realizowane przez pracowników socjalnych w roku 2010/2011.

1. Projekt "Mieszkanie bez długu".

Pokaż opis projektu

2. Projekt socjalny "My Wam Wy Nam", realizowany był w miesiącach luty - marzec 2011r.

Pokaż opis projektu

3. Projekt socjalny "Kawa dla seniora".

Pokaż opis projektu

4. Projekt socjalny "Rozśpiewane Karsznice", realizowany był w od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca 2011r.

Pokaż opis projektu

5. Projekt socjalny "W grupie szansa" realizowany był w miesiącach kwiecień - czerwiec 2011r.

Pokaż opis projektu

6. Projekt socjalny "Rodzinny Dzień Dziecka" zrealizowany został w dniu 01.06.2011r.

Pokaż opis projektu

7. Projekt socjalny ,,Szczęśliwe gniazdo" II etap.

Pokaż opis projektu

8. Projekt socjalny "Sportowy początek jesieni".

Pokaż opis projektu

9. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Pokaż opis projektuProjekty realizowane przez pracowników socjalnych w roku 2009/2010.

1. Projekt "Razem możemy więcej".

Pokaż opis projektu

2. Projekt "Mieszkanie bez długu".

Pokaż opis projektu

3. Projekt "Szansa dla Ciebie".

Pokaż opis projektu

4. Projekt "Zostań Świętym Mikołajem";

Pokaż opis projektu

5. Projekt "Przemoc domowa! Stop - nie akceptuję!";

Pokaż opis projektu

6. Projekt "Dzień ludzi bezdomnych";

Pokaż opis projektu

7. Projekt "Wspólna sprawa"

Pokaż opis projektu

8. Projekt "Sami sobie";

Pokaż opis projektu

9. Projekt "Szczęśliwe gniazdo";

Pokaż opis projektu

10. Projekt "Uaktywnienie osób bezrobotnych".

Pokaż opis projektu

11. Udział w obchodach "Dnia sprzeciwu wobec bicia dzieci".

Pokaż opis projektu

12. Udział w obchodach "Międzynarodowego Dnia Rodzin".

Pokaż opis projektu

13. Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności "Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności".

Pokaż opis projektuProjekty realizowane przez pracowników socjalnych w roku 2007/2008Pracownicy socjalni MOPSCOS przygotowali i realizują następujące projekty skierowane do mieszkańców Zduńskiej Woli:


"Rodzina Rodzinie"

"Rodzino nie jesteś sama"

"Tutaj mieszkam"

"Czysto wokół nas"

"Podziel się wiedzą"

"Uśmiech dziecka"

"Klub samotnego Rodzica"

"Wszystkie dzieci mają prawo do uśmiechu"

"Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży w wieku 13-18 lat"

"Agresja rodzin patologicznych"

"Uaktywnianie osób bezrobotnych z problemem alkoholowym"

"Pomagamy i bawimy się razem"