rok.

Numery kont dla należności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, iż należności wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.09.2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 poz. 169) należy przekazywać:

dłużnicy alimentacyjni i komornicy sądowi - należności wynikające z art. 28 ust 1 w/w ustawy prosimy przekazywać na konto:

Bank Spółdzielczy w Poddębicach
28 9263 0000 0533 1245 2005 0001


dłużnicy alimentacyjni - przelewy międzynarodowe - prosimy przekazywać na konto:
(w tytule przelewu należy wskazać dane Ośrodka i numer konta według podanego poniżej wzoru)

MOPS Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B Poland
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
POLUPLPR PL 28 9263 0000 0533 1245 2005 0001