rok.

Fundusze unijne i programy w MOPSCOS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli realizuje projekt systemowy "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zespół projektowy przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 730 do 1530

Pracownicy zespołu projektowego:

1. Emilia Pietrzak - pracownik socjalny
2. Jolanta Buchowicz - pracownik socjalny
3. Beata Synowiec - starszy specjalista pracy socjalnej