rok.

Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 01 maja 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
ESP -Elektroniczna Skrzynka Podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna skrzynka podawcza dostępna jest pod adresem:

www.esp.sygnity.pl

Aby umożliwić użytkownikowi składnie wniosków do urzędów drogą elektroniczną wymagana jest rejestracja konta. W tym celu należy wpisać w przeglądarce internetowej adres:

www.esp.sygnity.pl/rejestracjaUzytkownika.do

Użytkownik po pomyślnym zarejestrowaniu i wprowadzeniu pierwszej sprawy uzyskuje status użytkownika nie zweryfikowanego. Aby przejść proces weryfikacji użytkownik będzie musiał stawić się osobiście w urzędzie, do którego skierował sprawę.
O terminie i miejscu zostanie poinformowany drogą mailową. Jednostka sprawdzi wiarygodność użytkownika i dokona jego weryfikacji. W przypadku nie stawienia się użytkownika w urzędzie zostanie mu nadany status "zweryfikowany negatywnie". Status ten nie przekreśla ponownego wysłania tej samej sprawy ponownie do tej samej bądź innej jednostki, jedynie kolejne sprawy nie zostaną rozpatrywane. Automatyczne nadanie statusu "pozytywnie zweryfikowany" następuje, gdy użytkownik podpisał wniosek za pomocą bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Użytkownik po pomyślnym zarejestrowaniu może zalogować się wpisując w przeglądarce internetowej adres głównej aplikacji ESP:

www.esp.sygnity.pl

a następnie wpisaniu loginu i hasła oraz zatwierdzeniu kliknięciem przycisku "Zaloguj".

Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z systemu. Operacja ta spowoduje usunięcie wszystkich danych osobowych oraz zarejestrowanych spraw.

Podpis elektroniczny to zgeneralizowana nazwa różnych technik potwierdzania dokumentu i tożsamości jego nadawcy drogą elektroniczną. Musi on spełniać te same warunki co podpis zwykły tzn. musi być trudny lub niemożliwy do podrobienia i stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem.
Istnieją dwa rodzaje podpisów elektronicznych: zwykły i bezpieczny.
Jedynie bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu ma moc prawną, gdzie zgodnie z ustawą został zrównany z podpisem odręcznym.

Certyfikat kwalifikowany to taki, który wystawiony jest przez kwalifikowany urząd certyfikacyjny. Ustawą regulującą zagadnienia związane z podpisem elektronicznym jest ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm). dostępna na stronie internetowej

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20011301450

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu może zostać wykorzystany do podpisywania formularzy podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w aplikacji ESP.

Weryfikacji podlega bezpieczny podpis elektroniczny. Do tego celu służy jedynie oprogramowanie posiadające deklaracje zgodności z wymaganiami określonymi dla bezpiecznego urządzenia do weryfikacji podpisów elektronicznych. Jednostka, do której wypłynął wiosek opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikuje jego zgodność poprzez: matematyczna weryfikacje podpisu, sprawdzenie daty certyfikatu oraz jego ważności. Unieważnienie certyfikatu weryfikuje się na podstawie list unieważnionych certyfikatów publikowaną przez kwalifikowane centra certyfikacji.

Statusy spraw oraz ich wszelkie zmiany regulowane są przez jednostki, do których zostały wysłane dane sprawy. Informacje dotyczące zmian przekazywane są użytkownikowi drogą internetową na adres e-mail, który podał podczas rejestracji. Statusy spraw są uszczegółowieniem stanu spraw, który informuje o tym na jakim etapie realizacji jest dana sprawa Sprawa może być w toku oraz mieć status przygotowanie odpowiedzi.