Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Usługi Opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
  2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:
– pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
– opiekę higieniczną,
– pielęgnację zaleconą przez lekarza pielęgnację
– w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

JOLANTA BUCHOWICZ specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 960
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

ALEKSANDRA MAJKOWSKA Starszy specjalista pracy socjalnej Tel. służbowy – 724 901 972
Pokój nr 3 – tel. 43 823 53 95
Godziny przyjmowania interesantów:
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
730 – 1000 730 – 1530 730 – 1000 730 – 1000 730 – 1000
1430 – 1530 1430 – 1530

 

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Rady Miasta Zduńska Wola. Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 15.60 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

– dla osoby samotnej do 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. do 634,00 zł.
– dla osoby pozostającej w rodzinie również do 100% kryterium dochodowe go wskazane go w ustawie o pomocy społecznej tj. 514,00 zł. na  osobę.

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
Zadania własne, koszt jednej godziny: 15,60 zł.
Dochód na osobę w rodzinie Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi
Osób w rodzinie
% zł.
powyżej 528 – 792 10% 1,56 zł.
powyżej 793 – 1056 30% 4,68 zł.
powyżej 1057 – 1320 60% 9,36 zł.
powyżej 1321 – 1584 90% 14,04 zł.
powyżej 1585 100% 15,60 zł.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE
Zadania własne, koszt jednej godziny: 15,60 zł.
Dochód na osobę samotnie gospodarującą Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi
Osób samotnych
% zł.
powyżej 701 – 1052 5% 0,78 zł.
powyżej 1053 – 1402 15% 2,34 zł.
powyżej 1403 – 1753 30% 4,68 zł.
powyżej 1754 – 2103 50% 7,80 zł.
powyżej 2104 100% 15,60 zł.

 

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej