Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Teleopieka

Program osłonowy „Teleopieka dla osób samotnych, wymagających wsparcia” adresowany jest do osób samotnych, niepełnosprawnych, które w ciągu dnia pozostają bez opieki.

W ramach programu klient otrzymuje tzw. „Opaskę życia” umożliwiającą całodobowe wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, np. w sytuacji nagłego zasłabnięcia, upadku czy pożaru. Opaska jest urządzeniem nadgarstkowym z geolokalizacją i czujnikiem upadku, umożliwiającym przez 24 h/dobę wezwanie pomocy poprzez naciśniecie czerwonego przycisku. Urządzenie wysyła sygnał alarmowy do Centrum Telemedycznego, które podejmuje stosowną interwencję, nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy i ustala przyczynę uruchomienia alarmu. W przypadku braku kontaktu głosowego Centrum Telemedyczne wzywa odpowiednie służby.

Pomoc w formie teleopieki następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub może być przyznana z urzędu w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Załączniki

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej