Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Konferencja ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania praktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”Data dodania: 15 maja 2019

W dniu 14 maja 2019 r. w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz odbyła się konferencja pod nazwą  ,,Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – działania profilaktyczne, aspekty prawne, psychologiczne i profilaktyka”.

Konferencja zorganizowana została przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, współorganizatorem była Społeczna Akademia Nauk w Zduńskiej Woli. Honorowym patronatem konferencję objął Prezydent Miasta Zduńska Wola – Pan Konrad Pokora.

W trakcie konferencji odbyły się wykłady oraz panel dyskusyjny „Gdzie jesteśmy po 14 latach funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych lub doświadczających przemocy domowej”.

W konferencji uczestniczyli pracownicy instytucji zajmujących się pomocą społeczną, przedstawiciele policji, naukowcy zajmujący się tą tematyką oraz młodzież ze zduńskowolskich szkół i uczelni.

Wykłady wygłosili: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Krzyszkowski z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie, Michał Dutkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, dr Adam Gogacz ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, Dariusz Nowak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, mediator w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łodzi, Przemysław Majkowski – sędzia i koordynator ds. mediacji  Sądu Okręgowego w Sieradzu oraz Andrzej Misiak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli i Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi.

Kategorie

Dowiedz się więcej