Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Druki do pobrania

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – POBIERZ
  • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – POBIERZ
  • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – POBIERZ
  • Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – POBIERZ

 

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej