Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 01 maja 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej