Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

e-Administracja

Elektroniczna skrzynka podawcza

Od 01 maja 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
Elektroniczna Skrzynka Podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.


Emp@tia

Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez Internet o przyznanie pomocy społecznej, zasiłku rodzinnego, świadczenia rodzicielskiego, świadczenie „za życiem”, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńczego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Kategorie

Kategorie

Dowiedz się więcej