Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności Satori

Wojewódzkie Dni Seniora

W dniu 15 września 2018 r. członkinie Klubu „Uśmiech Seniora”, funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, uczestniczyły w Wojewódzkich Dniach Seniora zorganizowanych w Sieradzu przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Podczas imprezy na wszystkich uczestników czekały konkursy, warsztaty i występy artystyczne. Jedną z gwiazd był Wojciech Gąssowski.

Na terenie Senioraliów ustawione zostały ponadto namioty organizacji pozarządowych i instytucji wspierających potrzeby osób 60+.

czytaj dalej >>>

Wakacje w Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza w okresie wakacji na zajęcia do Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji dzieci z terenu naszego miasta. W okresie od dn. 02.07.2018 r. do 31.08.2018 r. świetlica będzie czynna w godzinach 11:00-15:00.W Świetlicy docelowo może przebywać 30 dzieci.

 

Zapraszamy do wspólnej wakacyjnej zabawy.

czytaj dalej >>>

XI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów do: XI edycji konkursu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł” służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.

Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2018 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest:

  • promowanie postaw i umiejętności dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
  • podkreślenie roli policjantów w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym;
  • zwiększenie motywacji policjantów do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Formularze zgłoszeniowe można nadesłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13. Formularz można pobrać na stronie: www.policjant.niebieskalinia.pl

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów.

czytaj dalej >>>

Kampania informacyjna UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłasza kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30 – sekundowe spoty, które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

Wszelkich informacji dotyczących ewentualnej współpracy udziela Stanisław Janikowski, starszy specjalista w Biurze Prezesa UOKiK, tel. 22 55 60 220,

e-mail: stanislaw.janikowski@uokik.gov.pl

Z poważaniem

Krzysztof Stasiak
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
90-730 Łódź, ul. Gdańska 38
tel. 42 636-03-57
fax 42 636-85-50

sekretariat@wiih.lodz.pl

www.wiih.lodz.pl

czytaj dalej >>>

Warsztaty filmowe dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej

W dniu 11.04.2018 r. dzieci ze Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji wzięły udział w ekologicznych warsztatach filmowych zorganizowanych we współpracy z Biblioteką Miejską w Zduńskiej Woli. Warsztaty z dziećmi przeprowadzili pracownicy Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Wytwórnia jest liderem realizacji filmów przyrodniczych w Polsce. Zajęcia umożliwiły uczestnikom poznanie zasad realizacji filmu telewizyjnego i animacji rysunkowej w oparciu o tajemnice świata przyrody. Zajęcia filmowe realizowane przez WFO wpłynęły na rozwój twórczej wyobraźni, wrażliwości młodych ludzi oraz naukę pracy w zespole. Warsztaty stanowiły doskonałe uzupełnienia zajęć  prowadzonych w świetlicy.

Serdecznie dziękujemy Wytwórni Filmów Oświatowych w  Łodzi oraz  Pracownikom i Dyrekcji Biblioteki Miejskiej w Zduńskiej Woli za umożliwienie wzięcia udziału w warsztatach filmowych.

Dzieci i pracownicy Świetlicy Środowiskowej
Zduńskowolskiego Centrum Integracji w Zduńskiej Woli

czytaj dalej >>>

Dyżury pracownika socjalnego w Filii MDK w Karsznicach

Od miesiąca września 2017 r. w Filii MDK ul. 1-go Maja 5-7 w każdy I i II poniedziałek miesiąca w godzinach od 10.00 do 12.00 dyżur pełni pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.

 

Podczas dyżuru zainteresowani mieszkańcy Osiedla Karsznice otrzymają informację o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia między innymi z obszaru pomocy społecznej, przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo wychowawczych oraz o możliwości skorzystania z porad specjalistów w związku z występującymi problemami.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

czytaj dalej >>>

Kategorie

Dowiedz się więcej