Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli

Aktualności

Apel w sprawie przemocy domowejData dodania: 21 stycznia 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej apeluje o zgłaszanie wszelkich aktów przemocy domowej.  Jesteś ofiarą przemocy? Byłeś świadkiem przemocy? Nie zwlekaj reaguj!

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy, np.:

  • przemocy fizycznej (np. popychanie, policzkowanie, kopanie, duszenie)
  • przemocy psychicznej (np. wyśmiewanie, obrażanie, ciągłe krytykowanie, upokarzanie, poniżanie, szantażowanie, kontrolowanie)
  • przemocy seksualnej (np. zmuszanie do współżycia)
  • przemocy ekonomicznej (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie)

Jeżeli doznałaś/eś podobnych zdarzeń jesteś ofiarą przemocy

Jeżeli widziałeś/aś podobne zdarzenia jesteś świadkiem przemocy

Pamiętaj – sprawca karmi się przemocą!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie!

  • W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 997 lub 112
  • W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza
  • W celu uzyskania kompleksowej pomocy zgłoś się do

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej

Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21 B od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół ds. Przemocy
w Rodzinie.

W jego skład wchodzą:

Specjalista pracy socjalnej – Elżbieta Stępniak tel. 724 901 982

Starszy specjalista pracy socjalnej – Michał Dutkiewicz tel. 724 901 986

Punkt ds. Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z siedzibą

w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz Pl. Wolności 26

oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, socjalną i prawną, wsparcie ofiar przemocy w rodzinie, edukację pokrzywdzonych i sprawców przemocy, pomoc osobom z problemem alkoholowym i współuzależnionym, pomoc dzieciom, udzielanie porad indywidualnych oraz udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Pomocy udzielają: psycholog, prawnik, specjalista ds. uzależnień, specjalista ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, mediator, specjalista pracy socjalnej.

Zapisy u specjalistów pracy socjalnej w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 15:40 – 17:40 lub pod nr tel. 724 901 986, 724 901 982.

PAMIĘTAJ!!!

Powiadom służby. Zareaguj!

Nie bądź obojętny!

Kategorie

Dowiedz się więcej