rok.
04.05.2018
Grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie uformowała się grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową.
Spotkania odbywają się w każdy piątek o godzinie 16:00 w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie funkcjonującym w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”.
Zapraszamy wszystkie osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie obecnie lub w przeszłości na spotkania grupy. Zapewniamy pomoc i profesjonalne wsparcie. Grupę prowadzi wykwalifikowany psycholog Punktu ds. Przemocy w rodzinie – p. Emilia Szaflik.
Osoby zainteresowane udziałem w grupie proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej lub w Punkcie ds. Przemocy w Rodzinie – p. Michałem Dutkiewiczem (tel. 724-901-986) lub p. Elżbietą Stępniak (tel. 724-901-982).