rok.
13.04.2018
Kampania informacyjna UOKiK
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłasza kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30 – sekundowe spoty, które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:Wszelkich informacji dotyczących ewentualnej współpracy udziela Stanisław Janikowski, starszy specjalista w Biurze Prezesa UOKiK, tel. 22 55 60 220,


Z poważaniem
Krzysztof Stasiak
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej w Łodzi
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
90-730 Łódź, ul. Gdańska 38
tel. 42 636-03-57
fax 42 636-85-50