rok.
13.11.2017
Apel o zwracanie uwagi na osoby bezdomne
W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym 2017/2018 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z apelem do mieszkańców Zduńskiej Woli o szczególną wrażliwość społeczną w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Informacje o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkiwania, w tym m.in. na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych, pustostanach należy przekazywać służbom społecznym:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
 2. Komenda Powiatowa Policji 98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43  824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska 98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 700-2200
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
 • udzielenia schronienia
 • zapewnienie posiłku
 • zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania instytucji oraz indywidualna wrażliwość Państwa pozwoli wesprzeć w czasie tegorocznej zimy osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością.

Czasami jeden telefon może uratować czyjeś życie.