rok.
28.02.2017
Punkt Informacji Obywatelskiej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli przypomina, że w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ Plac Wolności 26 dyżurują:

W Punkcie dyżurują:
pracownik socjalny – środa i piątek w godzinach 800 – 1000
dzielnicowi – środa w godzinach 800 – 1000
prawnik – czwartek w godzinach 800 – 1000

Każdy mieszkaniec naszego Miasta może skorzystać z bezpłatnej porady określonego specjalisty w sprawach związanych m.in. z:
  • pomocą finansową w ramach świadczeń socjalnych
  • problemami mieszkaniowymi
  • prawem pracy
  • prawem konsumenckim
  • ubezpieczeniami społecznymi
  • pomocą prawną
Serdecznie zapraszamy.