rok.
02.02.2017
Informacja o wydawaniu PIT-11 za rok 2016 przez PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 01.02.2017 r. do 17.02.2017 r. w siedzibie Urzędu w pok. 7 wydawane będą: „Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2016” oraz „Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok 2016” dla osób uprawnionych do pobierania: zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych.
 
Na podstawie Informacji o dochodach PIT-11 każdy indywidualnie obowiązany jest dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 
W przypadku nie odebrania przez osoby uprawnione w/w dokumentu PIT-11 we wskazanym terminie, informacje te zostaną wysłane pocztą na podany adres korespondencyjny.
 
Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że osobom bezrobotnym, które otrzymały stypendia (stażowe lub szkoleniowe) wypłacone ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) „Informacje o dochodach PIT-11” nie będą wystawiane, gdyż przychody te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.