rok.
12.08.2009
Waloryzacja emerytur i rent

Od 20 lipca 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2010 r. ( Dz. U. Nr 114 , poz. 947 ).
Zgodnie z nim, przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji  uwzględni, oprócz wzrostu cen, 20% realnego wzrostu płac ( niezbędne minimum ). Prawie 10 mln osób otrzymujących świadczenia emerytalno – rentowe otrzyma w przyszłym roku niższą podwyżkę niż w tym i poprzednim, kiedy wskaźnik waloryzacji przekraczał 106%. Wynika to głównie ze spadku wzrostu cen oraz płac. Wzrost świadczeń w przyszłym roku wyniesie około 3,4%.