rok.
05.03.2015
Dzień Kobiet w Klubie Seniora
W dniu 4 marca b.r. członkinie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego w ramach Zduńskowolskiego Centrum Integracji  „Ratusz”, przy herbatce i ciastkach uroczyście obchodziły Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Seniorki otrzymały słodkie upominki i życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu od dyrekcji, kierownictwa i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.23.02.2015
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – od dn.23.02.2015 r. do 28.02.2015 r.
W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 r. wzorem lat ubiegłych obchodzimy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja tak jak poprzednie będzie miała charakter edukacyjny. Jej podstawowym celem będzie poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu różnego rodzaju instytucji, które mogą im udzielić pomocy.
W wyżej wymienionych dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym udzielać będą prokurator oraz starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS w Zduńskiej Woli.
 
Prokurator będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Prokuratury, w siedzibie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19.
 
Z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli pełnić będzie:

W piątek w dn. 28.02.2015 r. w godzinach 12.00-14.30:
- Pani Urszula Krysztofiak – starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS, Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.


23.01.2015
Likwidacja Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 14.10.2014 r. w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ. KRS/027279/14/582 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B.
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiona została Pani Halina Szremska oraz Pani Teresa Padok.


22.01.2015
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21stycznia b.r. Seniorzy z Klubu „Uśmiech Seniora”, działającego przy tut. MPOS COS, obchodzili Święto Babci i Dziadka.
Uroczystość odbyła się w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz” . Wzięły w niej udział dzieci oraz nauczyciele z Przedszkola Publicznego nr 2 w Zduńskiej Woli.
Seniorki obejrzały przedstawienie wystawione przez przedszkolaków, otrzymały laurki z życzeniami wykonane przez dzieci ze Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji, przyjęły życzenia od wnuków i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Mamy nadzieję, iż wydarzenia tego dnia dostarczyły naszym Seniorom głębokich wzruszeń i na długo pozostaną w ich pamięci.
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


14.01.2015
Ustawowe zniżki Karty Dużej Rodziny
Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków narodowych - takie przywileje wprowadza obowiązująca od Nowego Roku ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

 Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.


19.12.2014
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia


18.12.2014
Wigilia w Świetlicy środowiskowej
W dniu 18.12.2014r. odbyła się pierwsza wigilia dla dzieci biorących udział w zajęciach Świetlicy środowiskowej działającej przy Zduńskowolskim Centrum Integracji Społecznej.
Na wigilijnym stole pojawił się poczęstunek przygotowany przez wychowawców świetlicy oraz pracowników socjalnych MOPS COS.
W świątecznym nastroju dzieci dzieliły się opłatkiem, składały sobie życzenia, śpiewały kolędy.
Miłym akcentem spotkania były upominki świąteczne przygotowane przez Firmę Market Carrefour i wręczone podczas spotkania przez jej przedstawicielkę Panią Renatę Tomczak – Ząbek.


08.12.2014
Mikołajki w Ratuszu!
 
Mikołajkowe spotkanie, zorganizowane w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, było w tym roku wyjątkowe.

Był Święty Mikołaj, śnieżynki, choinka i prezenty. Dzieci obejrzały także film „Gdzie jest Mikołaj”, tańczyły, śpiewały oraz otrzymały świąteczne upominki. W zabawie, przygotowanej przez Urząd Miasta Zduńska Wola, Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, uczestniczyły dzieci z rodzin korzystających ze wsparcia w MOPS-COS w Zduńskiej Woli. Środki na w/w działania pochodzą z budżetu Miasta Zduńska Wola oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (MF)


08.12.2014
Działalność Zduńskowolskiego Centrum Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, że od dnia 24 listopada 2014 r. w Ratuszu, w ramach funkcjonującego tam Centrum Integracji Społecznej rozpoczęły działalność następujące instytucje, które będą służyły wszystkim mieszkańcom miasta Zduńska Wola:


08.12.2014
Mikołajki w Klubie Seniora
W dniu 04.12.2014 r. członkinie Klubu „Uśmiech Seniora” wzięły udział w spotkaniu Mikołajkowym, które po raz pierwszy odbyło się w nowym miejscu, w nowej Sali Seniora,  w budynku Ratusza gdzie obecnie mieści się Zduńskowolskie Centrum Integracji.
Do Klubu naszych Seniorek przybył z gościną Święty Mikołaj. Przyniósł świąteczne upominki, życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zapowiedź samych pomyślnych zdarzeń w Nowym Roku 2015.
Seniorzy śpiewając kolędy i swoje ulubione piosenki wspominali wydarzenia minionego roku przywołując Ducha kolejnych Świąt Bożego Narodzenia i oczekując nadejścia Nowego Roku 2015.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>