rok.
18.05.2015
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


06.05.2015
Warsztat Terapii Zajęciowej zaprasza osoby z niepełnosprawnością
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni Inwalidów „Bonex” w Zduńskiej Woli zaprasza osoby z niepełnosprawnością.
 
Czym jest Warsztat Terapii Zajęciowej?
Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1993 r. Jest to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością korzystają z różnorodnych form rehabilitacji. Celem stosowanych oddziaływań jest nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 7:30 – 14:30. Spotykamy się, aby wspólnie przełamywać bariery i cieszyć się każdym dniem.


17.04.2015
Zapisy do Środowiskowego Domy Samopomocy w Zduńskiej Woli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że prowadzone są zapisy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej 59, którego uruchomienie planowane jest w I półroczu 2015 r.


13.04.2015
Dzień Ludzi Bezdomnych
14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni.
Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego Monaru. Jest to czas kiedy organizowane są różnego rodzaju akcje, mające na celu pomoc ludziom bezdomnym. To również doskonały moment, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy tej grupy, których tak często się nie dostrzega.
W związku z dużą liczbą osób, które chętnie wspomagają akcje pomocy ludziom bezdomnym, zaczęto nadawać honorowe wyróżnienie.
Tytuł Przyjaciela Ludzi Bezdomnych, z rąk Marka Kotańskiego trafił m.in. do Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Budki Suflera, Jacka Kuronia. Od czasu śmierci Marka Kotańskiego tytuł ten nie jest przyznawany w swojej pierwotnej formie.
Dzień 14 kwietnia 2015 roku jest już po raz dziewiętnasty obchodzonym Dniem Bezdomnego. To kolejna okazja, by uświadomić sobie, że osoby bezdomne są częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia.
 
Formy usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych: 
  1. Zabezpieczenie miejsc noclegowych.
  2. Zapewnienie gorącego posiłku.
  3. Zabezpieczenie pomocy medycznej i sanitarnej oraz terapeutycznej.
  4. Zapewnienie odzieży.
  5. Przyznawanie wsparcia finansowego.
  6. Działania informacyjne
  7. Działania socjalne.


05.03.2015
Dzień Kobiet w Klubie Seniora
W dniu 4 marca b.r. członkinie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego w ramach Zduńskowolskiego Centrum Integracji  „Ratusz”, przy herbatce i ciastkach uroczyście obchodziły Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Seniorki otrzymały słodkie upominki i życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu od dyrekcji, kierownictwa i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.23.02.2015
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – od dn.23.02.2015 r. do 28.02.2015 r.
W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 r. wzorem lat ubiegłych obchodzimy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja tak jak poprzednie będzie miała charakter edukacyjny. Jej podstawowym celem będzie poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu różnego rodzaju instytucji, które mogą im udzielić pomocy.
W wyżej wymienionych dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym udzielać będą prokurator oraz starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS w Zduńskiej Woli.
 
Prokurator będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Prokuratury, w siedzibie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19.
 
Z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli pełnić będzie:

W piątek w dn. 28.02.2015 r. w godzinach 12.00-14.30:
- Pani Urszula Krysztofiak – starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS, Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.


23.01.2015
Likwidacja Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 14.10.2014 r. w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ. KRS/027279/14/582 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B.
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiona została Pani Halina Szremska oraz Pani Teresa Padok.


22.01.2015
Dzień Babci i Dziadka
W dniu 21stycznia b.r. Seniorzy z Klubu „Uśmiech Seniora”, działającego przy tut. MPOS COS, obchodzili Święto Babci i Dziadka.
Uroczystość odbyła się w Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz” . Wzięły w niej udział dzieci oraz nauczyciele z Przedszkola Publicznego nr 2 w Zduńskiej Woli.
Seniorki obejrzały przedstawienie wystawione przez przedszkolaków, otrzymały laurki z życzeniami wykonane przez dzieci ze Świetlicy środowiskowej Zduńskowolskiego Centrum Integracji, przyjęły życzenia od wnuków i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. Mamy nadzieję, iż wydarzenia tego dnia dostarczyły naszym Seniorom głębokich wzruszeń i na długo pozostaną w ich pamięci.
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


14.01.2015
Ustawowe zniżki Karty Dużej Rodziny
Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia do parków narodowych - takie przywileje wprowadza obowiązująca od Nowego Roku ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

 Od 1 stycznia 2015 r. dorośli członkowie rodzin wielodzietnych posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą korzystać z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe: 37% ulgi przy przejazdach publicznym transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49% ulgi dla posiadaczy biletów miesięcznych. Oznacza to, że np. przy jednorazowej podróży koleją członkowie rodziny wielodzietnej mogą liczyć w sumie na 62% zniżki.


19.12.2014
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia