rok.
17.06.2015
Rajd rowerowy - "Okolica kapliczkami ozdobiona"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w dniu 20.06.2015 r. wraz z Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola weźmie udział w rajdzie rowerowym "Okolica kapliczkami ozdobiona" z cyklu "Warto zwiedzać!".
W rajdzie uczestniczyć będzie ze strony MOPSCOS 20 dzieci w wieku 12 - 18 lat wraz z opiekunami i pracownikami socjalnymi. Trasa o długości około 20 km została opracowana przez Muzeum Historii Masta Zduńska Wola i obejmuje najciekawsze miejsca kultu ludowego tzw. kapliczki. Celem wycieczki będzie kultywowanie tradycji rajdów rowerowych, połączonych ze zwiedzaniem. Warto podtrzymywać te wartościowe formy spędzania wolnego czasu, zaszczepić w młodych ludziach głód wiedzy, ciekawość otaczającej rzeczywistości, chęci poznania miasta, powiatu i okolicy, w której żyjemy.


05.06.2015
Piknik Integracyjny CAL „Postaw na Rodzinę”
W dniu 03.06.2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli we współpracy z Urzędem Miasta Zduńska oraz Miejski Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Relaks” zorganizował spotkanie integracyjne lokalnych grup społecznych w ramach działań programowych, prowadzonych metodą Centrum Aktywności Lokalnej. Tradycja organizacji imprez integrujących lokalną społeczność sięga już jedenastu lat.


01.06.2015
Międzynarodowy Dzień Dziecka 01.06.2015 r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub też pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka. W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku.
Czas dzieciństwa powinien być najpiękniejszym i niezapomnianym okresem w całym życiu człowieka. Niech więc najmłodsi cieszą się nim jak najpełniej i niech przeżywają je jak najdłużej! Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy mądrej i odpowiedzialnej miłości ze strony rodziców, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz ciekawie i chętnie spędzanego czasu w gronie rodzinnym.
 
Dyrekcja i pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


18.05.2015
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 20 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


06.05.2015
Warsztat Terapii Zajęciowej zaprasza osoby z niepełnosprawnością
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Produkcyjno-Handlowej Spółdzielni Inwalidów „Bonex” w Zduńskiej Woli zaprasza osoby z niepełnosprawnością.
 
Czym jest Warsztat Terapii Zajęciowej?
Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1993 r. Jest to miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnością korzystają z różnorodnych form rehabilitacji. Celem stosowanych oddziaływań jest nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Zajęcia odbywają się codziennie w godz. 7:30 – 14:30. Spotykamy się, aby wspólnie przełamywać bariery i cieszyć się każdym dniem.


17.04.2015
Zapisy do Środowiskowego Domy Samopomocy w Zduńskiej Woli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że prowadzone są zapisy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy Łaskiej 59, którego uruchomienie planowane jest w I półroczu 2015 r.


13.04.2015
Dzień Ludzi Bezdomnych
14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni.
Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego Monaru. Jest to czas kiedy organizowane są różnego rodzaju akcje, mające na celu pomoc ludziom bezdomnym. To również doskonały moment, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy tej grupy, których tak często się nie dostrzega.
W związku z dużą liczbą osób, które chętnie wspomagają akcje pomocy ludziom bezdomnym, zaczęto nadawać honorowe wyróżnienie.
Tytuł Przyjaciela Ludzi Bezdomnych, z rąk Marka Kotańskiego trafił m.in. do Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Budki Suflera, Jacka Kuronia. Od czasu śmierci Marka Kotańskiego tytuł ten nie jest przyznawany w swojej pierwotnej formie.
Dzień 14 kwietnia 2015 roku jest już po raz dziewiętnasty obchodzonym Dniem Bezdomnego. To kolejna okazja, by uświadomić sobie, że osoby bezdomne są częścią społeczeństwa i żyją wśród nas każdego dnia.
 
Formy usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych: 
  1. Zabezpieczenie miejsc noclegowych.
  2. Zapewnienie gorącego posiłku.
  3. Zabezpieczenie pomocy medycznej i sanitarnej oraz terapeutycznej.
  4. Zapewnienie odzieży.
  5. Przyznawanie wsparcia finansowego.
  6. Działania informacyjne
  7. Działania socjalne.


05.03.2015
Dzień Kobiet w Klubie Seniora
W dniu 4 marca b.r. członkinie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego w ramach Zduńskowolskiego Centrum Integracji  „Ratusz”, przy herbatce i ciastkach uroczyście obchodziły Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Seniorki otrzymały słodkie upominki i życzenia długich lat życia w jak najlepszym zdrowiu od dyrekcji, kierownictwa i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.23.02.2015
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – od dn.23.02.2015 r. do 28.02.2015 r.
W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 r. wzorem lat ubiegłych obchodzimy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja tak jak poprzednie będzie miała charakter edukacyjny. Jej podstawowym celem będzie poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu różnego rodzaju instytucji, które mogą im udzielić pomocy.
W wyżej wymienionych dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym udzielać będą prokurator oraz starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS w Zduńskiej Woli.
 
Prokurator będzie przyjmował interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Prokuratury, w siedzibie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19.
 
Z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli pełnić będzie:

W piątek w dn. 28.02.2015 r. w godzinach 12.00-14.30:
- Pani Urszula Krysztofiak – starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS, Punkt ds. Przemocy w Rodzinie.


23.01.2015
Likwidacja Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli
Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Nr 1/2014 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli z dnia 14.10.2014 r. w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ. KRS/027279/14/582 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21B.
Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiona została Pani Halina Szremska oraz Pani Teresa Padok.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>