rok.
15.01.2016
Informacja dotycząca warunków przyznawania świadczenia rodzicielskiego
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2015 poz. 1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.


04.01.2016
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
W związku z bardzo niską temperaturą na zewnątrz, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ponownie zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.


22.12.2015
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Szczegółowych informacji udziela i skierowania wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21B.

Partnerem jest Ruch Pomocy Bezrobotnym ul. Mickiewicza 11B.


18.12.2015
Spotkanie w ramach projektu "Czar Świąt Bożego Narodzenia"
Święta Bożego Narodzenia wiążą się nierozerwalnie z atmosferą tajemniczości i oczekiwania na spełnienie marzeń. Choinka i zwyczaj jej strojenia kolorowymi bombkami lub wykonanymi samodzielnie ozdobami i migocącymi światełkami w wigilię Święta Bożego Narodzenia wywiera na dziecku niezapomniane wrażenie. Zbieranie się całej rodziny wokół wigilijnego stołu uświadamia mu, jak ważną role pełni rodzina w jego życiu.
W dniu 18 grudnia 2015r odbędzie się spotkanie edukacyjne skierowane do uczniów klas II – III Szkoły  Podstawowej Nr 6 w Zduńskiej Woli w ramach projektu socjalnego „Czar Świąt Bożego Narodzenia”. Organizatorem spotkania jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, a partnerem projektu Szkoła Podstawowa Nr 6.
Celem spotkania jest zachęcenie dzieci do kultywowania polskiej tradycji bożonarodzeniowej poprzez przygotowywanie samodzielnie ozdób na choinkę oraz śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym.


16.12.2015
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, życzymy wszystkim naszym klientom i osobom współpracującym z Ośrodkiem szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności.

Życzy
Kierownictwo i pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli.


30.11.2015
Mikołajki w Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji "Relaks"


24.11.2015
Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”
Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy” od dn. 25.11.2015 – do dn. 10.12.2015 r.
 
Na całym świecie przemoc wobec kobiet stanowi poważny problem. Dotyka kobiet z różnych sfer społecznych, bez względu na ich zamożność, wykształcenie czy wyznanie. Dlatego w 1999 roku ONZ oficjalnie uchwaliła dzień 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.
 
W tym dniu rozpoczyna się również, trwająca do dnia 10 grudnia, ustanowionego jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”. Kampania ma na celu wzmocnienie instytucji przeciwdziałających przemocy wobec kobiet oraz uświadamianie, iż nie muszą być one skazane na maltretowanie i bezbronność. Prawo kobiet i dziewcząt do życia bez przemocy jest niezbywalne i fundamentalne.16.11.2015
Ogólnopolski Dzień Osób Starszych
W dniu 18 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Osób Starszych.
Ogólnopolski Dzień Osób Starszych to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności  kierowany do starszego pokolenia.
Drodzy Seniorzy życzymy Wam, żeby w ciągu Waszego dalszego życia towarzyszyło Wam zdrowie, szacunek i miłość Waszych najbliższych i przyjaciół oraz żeby upływało ono w atmosferze godności, zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.
Dyrekcja i pracownicy MOPS COS


05.11.2015
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych 2015
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach,  altankach działkowych i innych miejscach.


05.11.2015
Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności
W dniu 03.11.2015 r. odbyło się spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności w skład której wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Ks. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej.
Celem spotkania było podsumowanie działań realizowanych do tej pory na rzecz osób bezdomnych oraz wypracowanie form współpracy dotyczących zapewnienia bezpiecznego schronienia w okresie zimowym 2015/2016r. wszystkim potrzebującym z terenu miasta Zduńska Wola.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>