rok.
20.07.2016
Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych – okres zasiłkowy 2016/2017
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będą wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


20.07.2016
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2016/2017
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


13.07.2016
Stypendia szkolne – rok szkolny 2016/2017
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


27.06.2016
Świetlica środowiskowa „Ratusz”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza w okresie wakacji na zajęcia do Świetlicy środowiskowej, działającej przy Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”, dzieci z terenu naszego miasta.
W okresie od dn. 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. świetlica jest czynna w godzinach 11:00-15:00.
W Świetlicy docelowo może przebywać 30 dzieci.
Zapraszamy do wspólnej wakacyjnej zabawy.


21.06.2016
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.


24.03.2016
Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i spokoju oraz obfitości na świątecznym stole.
Życzymy aby Święta te stały się źródłem wzmocnienia ducha
oraz by przyniosły wzajemną życzliwość i wytchnienie
w czasie spędzonym w rodzinnym gronie.

Kierownictwo i pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli29.02.2016
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCYSPOŁECZNEJ CENTRUM OPIEKI SOCJALNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Przewidywany termin zatrudnienia:  01.04.2016 r. - 31.12.2016 r.


23.02.2016
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – od dn.22.02.2016 r. do 26.02.2016 r.
W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 r. po raz kolejny obchodzimy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja tak jak poprzednie będzie miała charakter edukacyjny. Jej podstawowym celem będzie poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu różnego rodzaju instytucji, które mogą im udzielić pomocy.
W wyżej wymienionych dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym udzielać będą prokurator oraz starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS w Zduńskiej Woli.


17.02.2016
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.03.02.2016
Informacja na temat refundacji kosztów wynagrodzeń
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków przez pracodawców i przedsiębiorców o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Zasady przyznawania środków znajdują się w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania
Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 8232327 wew. 257


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>