rok.
27.06.2016
Świetlica środowiskowa „Ratusz”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza w okresie wakacji na zajęcia do Świetlicy środowiskowej, działającej przy Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”, dzieci z terenu naszego miasta.
W okresie od dn. 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. świetlica jest czynna w godzinach 11:00-15:00.
W Świetlicy docelowo może przebywać 30 dzieci.
Zapraszamy do wspólnej wakacyjnej zabawy.


21.06.2016
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.


24.03.2016
Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i spokoju oraz obfitości na świątecznym stole.
Życzymy aby Święta te stały się źródłem wzmocnienia ducha
oraz by przyniosły wzajemną życzliwość i wytchnienie
w czasie spędzonym w rodzinnym gronie.

Kierownictwo i pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli29.02.2016
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCYSPOŁECZNEJ CENTRUM OPIEKI SOCJALNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Przewidywany termin zatrudnienia:  01.04.2016 r. - 31.12.2016 r.


23.02.2016
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – od dn.22.02.2016 r. do 26.02.2016 r.
W dniach od 22 lutego do 26 lutego 2016 r. po raz kolejny obchodzimy „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja tak jak poprzednie będzie miała charakter edukacyjny. Jej podstawowym celem będzie poinformowanie społeczeństwa o uprawnieniach jakie przysługują osobom pokrzywdzonym oraz o istnieniu różnego rodzaju instytucji, które mogą im udzielić pomocy.
W wyżej wymienionych dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym udzielać będą prokurator oraz starszy specjalista pracy socjalnej MOPS COS w Zduńskiej Woli.


17.02.2016
Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.03.02.2016
Informacja na temat refundacji kosztów wynagrodzeń
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków przez pracodawców i przedsiębiorców o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.
Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.
Zasady przyznawania środków znajdują się w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania
Wnioski można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl zakładka dla pracodawców i przedsiębiorców/dokumenty do pobrania
Szczegółowe informacje pod nr tel. 43 8232327 wew. 257


03.02.2016
Informacja na temat wniosków w ramach środków Funduszu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków w ramach środków Funduszu Pracy - algorytm o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz zorganizowanie prac interwencyjnych.
Wnioski będą przyjmowane od 18.01.2016r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.
Biorąc pod uwagę celowość i racjonalności wydatkowania środków oraz zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych; w przypadku organizowania staży preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia po zorganizowanym stażu, a w przypadku organizowania prac interwencyjnych preferowane będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia po okresie refundacji i wymaganym ustawowo okresie zatrudnienia.
Wnioski należy pobierać ze strony internetowej Urzędu Pracy www.pupzdwola.pl 
Wnioski należy składać w sekretariacie tutejszego urzędu (pok.12).
Wnioski wypełnione nieczytelnie które, nie zawierają kompletu dokumentu nie będą rozpatrywane.


03.02.2016
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że PITy-11 za rok 2015 są do odbioru w siedzibie Urzędu przy ul. Getta Żydowskiego w pokoju nr 7.


26.01.2016
Miejska Karta Rodziny
W dniu 6 listopada 2015 r. Rada Miasta Zduńska Wola podjęła Uchwałę Nr XIV/134/15 w sprawie wprowadzenia Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny”. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin wielodzietnych, zamieszkujących na terenie gminy Miasto Zduńska Wola.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>