rok.
24.11.2016
Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Pani Emilia Klauzińska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016”.


21.11.2016
Apel o pomoc
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pragnie włączyć się w pomoc dla Oliwki.
 
Osobom, które chciałyby wesprzeć finansowo leczenie Oliwki podajemy numer konta:
 Do wpłat z terenu Polski
Bank BPH: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
do wpłat zagranicznych
IBAN: PL 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
SWIFT: BPHKPLPK
Tytułem: 4973 Oliwia Wieczorek darowizna
 


28.10.2016
Projekt pt. "Przedsiębiorczość Twoją szansą"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli  informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Projekcie pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego.

Organizator: Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań

Cel główny projektu:  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.

01.08.2016
Pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach
INFORMACJA

Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach od miesiąca września 2016 r. w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


20.07.2016
Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych – okres zasiłkowy 2016/2017
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będą wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


20.07.2016
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2016/2017
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


13.07.2016
Stypendia szkolne – rok szkolny 2016/2017
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


27.06.2016
Świetlica środowiskowa „Ratusz”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zaprasza w okresie wakacji na zajęcia do Świetlicy środowiskowej, działającej przy Zduńskowolskim Centrum Integracji „Ratusz”, dzieci z terenu naszego miasta.
W okresie od dn. 27.06.2016 r. do 31.08.2016 r. świetlica jest czynna w godzinach 11:00-15:00.
W Świetlicy docelowo może przebywać 30 dzieci.
Zapraszamy do wspólnej wakacyjnej zabawy.


21.06.2016
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.


24.03.2016
Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości i spokoju oraz obfitości na świątecznym stole.
Życzymy aby Święta te stały się źródłem wzmocnienia ducha
oraz by przyniosły wzajemną życzliwość i wytchnienie
w czasie spędzonym w rodzinnym gronie.

Kierownictwo i pracownicy
MOPSCOS w Zduńskiej Woli<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>