rok.
21.12.2016
Mikołajki w Klubie "Uśmiech Seniora"
W dniu 07.12.2016 r. odbyło się spotkanie Wigilijno – Mikołajkowe Klubu „Uśmiech Seniora” w Sali Seniora Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz. W spotkaniu Seniorów uczestniczyły również dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, kierownictwo Ośrodka oraz pracownicy socjalni. Seniorzy brali udział w quizie i zabawach zorganizowanych przez pracowników socjalnych, śpiewali kolędy z dziećmi.
Na koniec spotkania przybył gościnnie Święty Mikołaj, życząc wszystkim uczestnikom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku, wręczył również symboliczne upominki.


05.12.2016
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli 2 grudnia 2016 r. wzięli udział w zorganizowanym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych. Podczas tej cyklicznie organizowanej akcji wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad ekspertów instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych.


01.12.2016
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.


24.11.2016
Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Asystent rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Pani Emilia Klauzińska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Pracownik Pomocy Społecznej Województwa Łódzkiego Roku 2016”.


21.11.2016
Apel o pomoc
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli pragnie włączyć się w pomoc dla Oliwki.
 
Osobom, które chciałyby wesprzeć finansowo leczenie Oliwki podajemy numer konta:
 Do wpłat z terenu Polski
Bank BPH: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
do wpłat zagranicznych
IBAN: PL 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
SWIFT: BPHKPLPK
Tytułem: 4973 Oliwia Wieczorek darowizna
 


28.10.2016
Projekt pt. "Przedsiębiorczość Twoją szansą"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli  informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Projekcie pt. „Przedsiębiorczość Twoją szansą” nr RPLD.08.03.01-10-0187/15, który jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8, Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego.

Organizator: Fundacja AKME, ul. Naramowicka 172, 61-611 Poznań

Cel główny projektu:  rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród grupy docelowej 50 osób po 29 roku życia bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z województwa łódzkiego, w tym w szczególności mieszkańców powiatów o niskim poziomie przedsiębiorczości.

01.08.2016
Pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach
INFORMACJA

Dotycząca pomocy w formie bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach od miesiąca września 2016 r. w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.


20.07.2016
Zasady przyznawania świadczeń rodzinnych – okres zasiłkowy 2016/2017
Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych będą wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


20.07.2016
Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – okres świadczeniowy 2016/2017
Wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


13.07.2016
Stypendia szkolne – rok szkolny 2016/2017
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą wydawane od 1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, są także do pobrania na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej i Urzędu Miasta.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>