rok.
03.02.2017
Projekt „SZANSA DLA KOBIET”
Fundacja Inkubator
zaprasza do udziału
w
projekcie „SZANSA DLA KOBIET”
Projekt „SZANSA DLA KOBIET ” skierowany jest do 50 pozostających bez pracy kobiet powyżej 29 roku życia (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), które zamieszkują/uczą się na terenie woj. łódzkiego.02.02.2017
Informacja o wydawaniu PIT-11 za rok 2016 przez PUP
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje, że w okresie od 01.02.2017 r. do 17.02.2017 r. w siedzibie Urzędu w pok. 7 wydawane będą: „Informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za rok 2016” oraz „Roczne zestawienie składek społecznych i zdrowotnych za rok 2016” dla osób uprawnionych do pobierania: zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów oraz dodatków aktywizacyjnych.
 
Na podstawie Informacji o dochodach PIT-11 każdy indywidualnie obowiązany jest dokonać rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
 


31.01.2017
Jednorazowe świadczenie "Za życiem"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli będzie wypłacał jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł oraz przydzielał asystenta rodziny w związku z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.16.01.2017
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.


30.12.2016
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny funkcjonuje już od ponad półtora roku, korzysta z niej ponad 1 mln 400 tys. osób, a prawie 1000 podmiotów zdecydowało się na jej podstawie oferować rodzinom zniżki. Liczby te dowodzą, że Karta Dużej Rodziny została społecznie zaakceptowana. Ukazują też jej potencjał rozwojowy. Aby Karta Dużej Rodziny spełniała społeczne oczekiwania, jej oferta musi się poszerzać.
Gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania obiektów z terenu Państwa gmin do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny daje Państwu szansę na:
  • zwiększenie liczby klientów obiektów zgłoszonych do programu,
  • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych,
  • budowane wizerunku gmin przyjaznych rodzinom.
Włącz się do Karty Dużej Rodziny jako jej partner! Wypełnij Formularz zgłoszenia.

Niech Twoja gmina będzie przyjazna rodzinie!30.12.2016
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" to placówka prowadzona przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", oferująca pomoc i wsparcie osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz przedstawicielom służb i instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.
Oferta Pogotowia jest wciąż ulepszana i poszerzana. Tegorocznymi nowościami są konsultacje prowadzone w językach angielskim, rosyjskim i migowym.
21.12.2016
Wigilia w Świetlicy Środowiskowej
W dniu 14.12.2016 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla dzieci biorących udział w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej, działającej przy Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz.
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola – Pani Aneta Antosiak, przedstawicielki Klubu „Uśmiech Seniora” oraz kierownictwo i pracownicy socjalni MOPSCOS w Zduńskiej Woli.
Dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych w Świetlicy Środowiskowej oraz zaproszeni goście obejrzeli przedstawienie składające się z fragmentów „Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa, złożyli sobie życzenia, zaśpiewali znane i lubiane kolędy, wzięli udział w zorganizowanych przez pracowników socjalnych konkursach i zabawach.
Miłym akcentem spotkania były upominki świąteczne wręczone „Świetliczakom” przez przybyłego na spotkanie Świętego Mikołaja.


21.12.2016
Mikołajki w Klubie "Uśmiech Seniora"
W dniu 07.12.2016 r. odbyło się spotkanie Wigilijno – Mikołajkowe Klubu „Uśmiech Seniora” w Sali Seniora Zduńskowolskiego Centrum Integracji Ratusz. W spotkaniu Seniorów uczestniczyły również dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, kierownictwo Ośrodka oraz pracownicy socjalni. Seniorzy brali udział w quizie i zabawach zorganizowanych przez pracowników socjalnych, śpiewali kolędy z dziećmi.
Na koniec spotkania przybył gościnnie Święty Mikołaj, życząc wszystkim uczestnikom spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia i pomyślności w Nowym Roku, wręczył również symboliczne upominki.


05.12.2016
Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych
Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli 2 grudnia 2016 r. wzięli udział w zorganizowanym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych. Podczas tej cyklicznie organizowanej akcji wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z porad ekspertów instytucji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji i organizacji pozarządowych.


01.12.2016
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.

APELUJEMY!

o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>